Foto: Google maps

Noordwijkerhout – Ambtenaren van de gemeente Noordwijkerhout en het bedrijf Meeuwenoord aan de Victoriberg waren het in 2012 eens over de financiële schadeloosstelling. Dat zegt een door het bedrijf ingeschakelde adviseur. Het College van B & W zei eerder dat er geen overeenstemming was. Ambtenaren waren er op basis van wederzijdse taxatie uit en dat is volgens de adviseur per brief door de gemeente bevestigd. De formele bestuurlijke goedkeuring door B & W en bevestiging door de gemeenteraad kwamen er echter niet. Ook beweringen van B & W dat provinciale goedkeuring van verplaatsing van het bedrijf naar de Schippersvaartweg verviel omdat er geen overeenstemming was, klopt volgens de adviseur niet. Hij vraagt om overleg en dat de gemeente een externe deskundige inschakelt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in