College Teylingen diep door het stof

Teylingen – Het gebeurt vrijwel nooit dat het gehele college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen aanwezig is bij een vergadering van de raadscommissie Welzijn. Maandag was dat wel het geval, en met reden. B&W ging deze avond diep door het stof. Aanleiding voor de aanwezigheid van de burgemeester en drie wethouders was een blunder van de ambtelijke organisatie HLT.

Een nieuwe medewerker heeft onlangs geconstateerd dat bedragen die zijn vermeld in begrotingen van een aantal zogenaamde verbonden partijen niet overeenkomen met de bedragen die zijn opgenomen in de begrotingen van de gemeente. Daardoor zijn grote verschillen ontstaan tussen hetgeen in de begroting van de gemeente is opgenomen en hetgeen daadwerkelijk aan deze partijen moet worden uitgekeerd. Het gaat hierbij om bedragen die door de gemeente moeten worden betaald aan ISD, RDOG en Holland Rijnland voor de jeugdzorg. De verschillen tussen hetgeen deze partijen begroot hebben en wat in de begroting van de gemeente is opgenomen lopen dit jaar op tot ruim 1,9 miljoen euro en volgend jaar tot bijna 2,3 miljoen euro. Overigens is de gemeenteraad door het college wel volledig en tijdig geïnformeerd over de begrotingen en begrotingswijzigingen van de verbonden partijen. Daarmee is volgens B&W de juiste werkwijze gevolgd ten aanzien van de bevoegdheden van de raad. Wel zou de administratieve verwerking in de gemeentebegroting onvoldoende transparant en zorgvuldig zijn geweest, en daar is uiteindelijk het college verantwoordelijk voor.

Volgens wethouder Arno van Kempen (welzijn) zijn er door de ambtenarenorganisatie HLT inmiddels stappen gezet om dergelijke situaties in het vervolg te voorkomen. Hij betreurde, net als de overige collegeleden, ten zeerste wat er was gebeurd. Wethouder Marlies Volten (financiën) kon daaraan toevoegen dat het ontdekte verschil geen nadelige financiële gevolgen voor de gemeente met zich meebrengt. Hoewel de leden van de raadscommissie Welzijn kritisch waren over de gemaakte fout, was er waardering voor de openheid van het college en voor de manier waarop het is aangepakt. Wethouder Van Kempen zegde de commissie toe dat er alles aan zal worden gedaan om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Wel zullen raadsleden binnenkort bekijken of de nu genomen maatregelen voldoende zijn.

1 REACTIE

  1. Heeft wethouder Volten met het verschil de huisvesting van statushouders betaald?
    Hopelijk heeft ze bij de lening aan Alliander beter opgelet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in