Teylingen – De gemeenteraad van Teylingen heeft donderdag unaniem ingestemd met de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde uitgangspunten voor het opstellen van de begroting voor het jaar 2022.

Elk jaar doet B&W in de zogenaamde Kadernota voorstellen die dienen als uitgangspunten voor de begroting voor het volgende jaar. De gemeenteraad kan dan aangeven of er ingestemd wordt met de uitgangspunten, of dat er andere maatregelen en posten opgenomen moeten worden in de begroting voor het volgende jaar. De Kadernota die het Teylingse college voor 2022 heeft opgesteld is echter beleidsarm, omdat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn en het huidige college van B&W een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college niet met al vastgesteld beleid wil confronteren. Dat leidde ertoe dat de discussie in de gemeenteraad over de kadernota donderdag nauwelijks nieuwe inzichten opleverde. Wel pleitte PvdA-fractievoorzitter Sandra Groenendal voor de instelling van een maatschappelijk fonds van waaruit zaken met een maatschappelijke impact zouden moeten worden betaald. Het fonds zou onder andere gevuld kunnen worden met geld uit de algemene reserve. Ook Frans Nederstigt (ChristenUnie) had een voorstel gemaakt hoe om te gaan met het geld dat nu in de algemene reserve zit. Trilokaal had bij monde van Frans van Swieten geconstateerd dat de woonlasten in Teylingen vorig jaar gedaald waren. Hij pleitte er voor om die lasten weer op het niveau van 2019 te brengen, zodat er meer geld beschikbaar komt voor de gemeente. Ook brak hij een lans voor de open ruimte in de gemeente. “We moeten stoppen met bouwen of anders de hoogte in”, liet hij weten. Onder andere Bart van der Ploeg (D66) sloot een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) niet uit om meer inkomsten voor de gemeente te genereren. Wel was er vanuit enkele oppositiepartijen net als vorig jaar weer kritiek op het feit dat de drie coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66 met een notitie waren gekomen waarin zij hun ideeën voor de begroting hadden opgenomen. Daardoor zou volgens de oppositie een discussie over de Kadernota eigenlijk overbodig zijn, omdat de coalitie immers de meerderheid in de raad uitmaakt.

Het college van burgemeester en wethouders gaat alle tijdens de vergadering gemaakte opmerkingen meenemen voor het opstellen van de begroting voor 2022. Deze zal in november door de gemeenteraad behandeld worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in