Commissie hopeloos verdeeld over Herenweg

De Herenweg in Warmond (Foto Rose Marie Keijzer)

Warmond – Het is nog onduidelijk op welke manier de Herenweg in Warmond tussen de Laan van Oostergeest en de Beatrixlaan heringericht gaat worden. De fracties in de Teylingse gemeenteraad verschillen diepgaand van mening hierover.

De raadscommissie Ruimte sprak dinsdag over een brief van het college van burgemeester en wethouders waarin werd aangekondigd dat op de Warmondse Herenweg tussen de Laan van Oostergeest en de Beatrixlaan de huidige snelheid van 50 kilometer per uur zal worden gehandhaafd, maar dat er ter plaatse wel een adviessnelheid komt van 30 kilometer per uur. B&W hecht sterk aan een door de politie afgegeven advies waarin deze optie wordt genoemd. Het zou volgens de politie en het college niet mogelijk zijn om op het bewuste gedeelte van de Herenweg een 30 kilometer-zone in te stellen, omdat er naast de weg een vrijliggend fietspad ligt. Voor het handhaven van de snelheid in een 30 km-zone is het namelijk noodzakelijk dat de weg zodanig is ingericht dat de snelheid ook niet hoger dan 30 km per uur kan zijn, en dat is aldaar op de Herenweg niet het geval. Volgens de politie levert een 30 km-zone daar schijnveiligheid op, en zal er ook niet op snelheid worden gecontroleerd. Voor het college was dat aanleiding om te besluiten om de huidige snelheid van 50 km per uur te handhaven, maar wel een adviessnelheid van 30 km per uur in te stellen. Ook komen er ter plaatse verkeersmaatregelen waardoor het autoverkeer min of meer gedwongen wordt om langzamer te rijden, zoals onder andere verkeersdrempels en een voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Beatrixlaan, en visuele verkeersplateaus bij andere kruisingen.

De coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66, gedrieën goed voor 13 zetels in de gemeenteraad, steunen het besluit dat B&W nu heeft genomen, maar alle oppositiepartijen (12 zetels) zijn hier mordicus tegen. Volgens hen voldoet het B&W-besluit niet aan een vorig jaar door de raad aangenomen amendement waarin het college expliciet werd opgeroepen om op het bewuste stuk Herenweg een 30 km-zone in te stellen. Het leidde dinsdag tot felle debatten in de raadscommissie, waarbij verschillende leden van de oppositie de coalitiepartijen verweten dat men de verkeersveiligheid van onder andere  fietsers en scholieren ondergeschikt maakte aan de politieke steun aan het college.

Hoewel het besluit van het college kan rekenen op de steun van een meerderheid van de raad, deed Frank Beijk, raadslid van coalitiepartij VVD, onverwacht de suggestie om te kijken of het mogelijk is om fietsers niet langer gebruik te laten maken van het vrijliggende fietspad langs de weg, maar op de Herenweg zelf toe te laten. Hierdoor zou het eventueel wel mogelijk zijn om ter plaatse een 30 km-zone in te stellen. Dit compromis werd door een aantal oppositiepartijen direct van de hand gewezen omdat deze optie in een eerder stadium al aan de orde is geweest en is afgewezen. Het zou namelijk voor fietsers minder veilig zijn om daar samen met auto’s op de weg te rijden, dan op het vrijliggende fietspad. Een paar andere commissieleden willen de suggestie van Beijk echter eerst in hun fracties bespreken, waarna dan in de gemeenteraadsvergadering op 17 december eventueel een motie zou kunnen worden ingediend waarin de suggestie van Beijk als oproep aan het college wordt gedaan.

Mochten de partijen het niet eens kunnen worden en er dus geen motie in de raadsvergadering wordt ingediend, dan zal vrijwel zeker het besluit van het college worden uitgevoerd. Wel zal dan, zoals Bart van der Ploeg (D66) voorstelde, na een jaar een evaluatie worden uitgevoerd. Wethouder Heleen Hooij (Trilokaal) liet tijdens de commissievergadering al weten dat zij zich hier in kan vinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in