Teylingen – De raadscommissie Welzijn is maandagavond akkoord gegaan met een extra krediet van ruim 1,8 miljoen euro voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw van Het Sterrenwerk in Sassenheim.In december 2020 heeft de gemeenteraad al een bedrag van ruim 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw van Het Sterrenwerk, de fusieschool die voorkomt uit de katholieke basisschool De Kinderburg en de protestants-christelijke basisschool De Rank. De nieuwe school moet gebouwd worden op de plaats van de inmiddels afgebroken school De Kinderburg. Uit de gehouden aanbestedingsprocedure voor de bouw van de school bleek echter dat de ingeschreven partijen ver boven het beschikbare krediet hadden ingeschreven, waardoor de aanbesteding als mislukt kon worden beschouwd. Daarop is een onderhandelingsprocedure doorlopen, zijn er alternatieven en bezuinigingen doorgevoerd en hebben de twee inschrijvende partijen een herziene inschrijving kunnen neerleggen. Deze herziene inschrijvingen zijn echter nog steeds niet passend binnen het in december 2020 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet. Oorzaken hiervan zijn de extreme prijsstijgingen van lonen en materialen, de geopolitieke omstandigheden en de krapte op de bouwmarkt. Voor het college van burgemeester en wethouders is dat aanleiding om aan de raad een extra krediet van ruim 1,8 miljoen euro te vragen.De leden van de raadscommissie Welzijn konden weliswaar positief adviseren over de kredietaanvraag, maar voelden zich, zoals CDA-raadslid Sybrinne de Vries zei, “wel met de rug tegen de muur gezet”. Zo zijn er zorgen of de kosten voor de nieuwbouw niet nog verder gaan oplopen, gelet op alle ontwikkelingen in de bouwwereld. Het college wil echter zo snel mogelijk door met de bouw van de school, zo liet wethouder Marlies Volten weten. Het is niet gewenst om de leerlingen van Het Sterrenwerk nog langer in tijdelijke huisvesting onder te brengen, gezien de staat waarin deze verkeert. Uiteindelijk adviseerde de commissie om het kredietvoorstel als een hamerstuk aan de gemeenteraad voor te leggen, tot tevredenheid van de op de publieke tribune aanwezige vertegenwoordigers van het schoolbestuur van Het Sterrenwerk.De bijdrage aan de discussie van raadslid Milan Schenk van de zichzelf rechts-conservatief noemende eenmansfractie Lijst Schenk leidde wel tot de nodige ophef. Schenk beperkte zich niet tot het geven van zijn mening over de kredietaanvraag, maar uitte ook zijn ongenoegen over het beleid van de Stichting Sophia Scholen, waaronder Het Sterrenwerk valt. Daarbij noemde hij het omzetten van christelijke scholen in algemeen-bijzondere scholen en de aandacht op de scholen voor de LHBTI-gemeenschap, zoals het regelmatig hijsen van de regenboogvlag. Verschillende commissieleden wezen Schenk erop dat dit bij dit agendapunt over het extra bouwkrediet niet aan de orde was en dat de gemeente daar helemaal niet over gaat. Omdat Schenk echter bleef volharden in zijn verhaal zag de voorzitter zich genoodzaakt in te grijpen, de vergadering te schorsen en met Schenk in gesprek te gaan over zijn bijdrage aan de discussie. Ook na de schorsing zette Schenk echter zijn verhaal voort, waarna de commissie een ordevoorstel aannam om Schenk het woord te ontnemen, hetgeen door de voorzitter werd geëffectueerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in