Teylingen – De raadscommissie Ruimte van de Teylingse gemeenteraad toonde zich donderdag verdeeld over de vraag hoe gehandhaafd moeten worden in het buitengebied.

Aanleiding zijn de bezwaren die gebruikers van de zogenaamde paardenweitjes en van moestuintjes hebben tegen de wijze waarop het strijdige gebruik van de gronden momenteel wordt aangepakt. In het verleden is door de gemeenten in de Bollenstreek afgesproken dat de bollengrond in de Bollenstreek zoveel mogelijk beschikbaar moet blijven voor de bollenteelt. In een aantal gevallen hebben eigenaren van kleinere stukjes grond waarop naar hun mening geen goede bollenteelt kan plaatsvinden de grond verhuurd voor andere doeleinden. Hierdoor zijn op veel plaatsen weitjes ontstaan waarop paarden worden gehouden. Ook werden soms moestuintjes aangelegd op de bollengrond. Vorig jaar zijn de gemeenten, waaronder de gemeente Teylingen, begonnen met het controleren van de wijze waarop de grond in het buitengebied gebruikt wordt. Eigenaren van gronden die op een andere wijze gebruikt werden dan voor bollenteelt werden aangeschreven dat dit strijdige gebruik moest worden beëindigd. Dat trof veelal huurders van deze grond die daar paarden op hielden. Die kwamen in het geweer tegen de handhaving die de gemeenten hebben ingezet, en willen hun paardenweitjes behouden.

Volgens burgemeester Carla Breuer is nu ongeveer een derde van de gevallen waar tot handhaving is overgegaan behandeld. Daarbij is het strijdige gebruik beëindigd of is de gemeente overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom om het strijdige gebruik alsnog te beëindigen. Breuer hield de commissieleden voor dat elk geval apart wordt behandeld, en dat daarbij de menselijke maat wordt gehanteerd. Zo krijgen overtreders een redelijke termijn om het strijdige gebruik te stoppen. Ze wees erop dat de overheid betrouwbaar moet zijn, en dat er niet eerst gehandhaafd moet worden om vervolgens dit weer stop te zetten. Dat zou volgens Breuer niet uit te leggen zijn aan de mensen waar al gehandhaafd is. Bovendien zou dit tot rechtsongelijkheid leiden.

De meningen over de nu ingezette handhaving bleken in de raadscommissie Ruimte verdeeld te zijn, waarbij de coalitiepartijen B&W steunen in de wijze van handhaving, terwijl de meeste oppositiepartijen wel begrip hebben voor de gebruikers van de paardenweitjes. Verschillende partijen hebben nu aangekondigd met moties over dit onderwerp te komen in de raadsvergadering van 11 maart.

4 REACTIES

  1. Maar wat wil de gemeente eigenlijk gaan doen .met de landjes als het niet geschikt is voor bollen . Er
    word vergeten waarom de mensen het voor andere doeleinden is gaan gebruiken . Dat heb een rede …vind het ook heel vreemd dat er na zoveel jaren nu word gehandhaafd. ..Dat had ook eerder gekund. Na meer dan 40 jaar is eigenlijk wel triest..

  2. Nee, verrommeling gaat het worden, een bollenkweker wil de kleine stukjes niet, niet rendabel of geen goede grond de paardenmensen en mensen met een groente tuintjes zijn er vanaf, en het onkruid groeit na 3 maanden 1 meter hoog op het land! Wat een aanfluiting voor de bollenstreek ! Maar dat zit er achter. Of je mag betalen a 40,00euro de meter voor je eigen grond! En dan mag het gewoon!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in