‘Contact gemeenteraad en HLT moet beter’

Bij de start van de ambtenarenfusie was er nog taart.

Teylingen – Het contact tussen de raadsleden van de gemeente Teylingen en de ambtenarenorganisatie HLT moet verbeterd worden. Dat is de uitkomst van een gesprek dat enkele Teylingse raadsleden hebben gehad met leden van de ondernemingsraad van HLT.

Aanleiding voor het gesprek was een brief die de ondernemingsraad eerder naar de gemeenteraad had gestuurd over de wijze waarop de raadsleden gebruik maken van de hen ten dienste staande middelen zoals schriftelijke vragen, en over hoe de raadsleden soms aankijken tegen en spreken over de ambtenaren van HLT. Volgens de ondernemingsraad maken de raadsleden soms “stevig en te overmatig” gebruik van de hen ten dienste staande middelen, waardoor andere werkzaamheden soms noodgedwongen blijven liggen en vertraging oplopen. Daarnaast voelen de ambtenaren zich niet gewaardeerd door de raadsleden. Er zou vaak gesproken worden over HLT alsof het een aparte organisatie is, terwijl het eigenlijk de ambtenarenorganisatie van de gemeente Teylingen zelf is. Ook blijkt dat er te weinig contact is tussen raadsleden en ambtenaren, waardoor men te weinig op de hoogte is van elkaars wensen en ideeën. Tijdens het gesprek bleek dat de HLT-ambtenaren het soms moeilijk vinden om te werken voor drie gemeenteraden, drie colleges en de individuele collegeleden van de drie gemeenten, die elk hun eigen wensen hebben. Daar gaat veel energie inzitten. Het is zelfs voorgekomen dat ambtenaren om deze reden hun heil elders hebben gezocht, zo is gebleken.

De conclusie van het gesprek tussen de Teylingse raadsleden en de ondernemingsraad van HLT is dat de raadsleden en de ambtenaren meer contact met elkaar moeten hebben om problemen en misverstanden te voorkomen. Hierdoor zou het wellicht ook niet nodig zijn om overmatig veel schriftelijke vragen over onderwerpen te stellen, omdat een eenvoudig telefoontje kan volstaan. Ook zouden de Teylingse raadsleden de HLT-ambtenarenorganisatie meer als “iets van henzelf” moeten zien, en niet als een aparte organisatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in