Teylingen – De Teylinger D66-fractie heeft aan B & W vragen gesteld over de inburgering door nieuwe Teylingers. Aanleiding is de landelijke berichtgeving dat de inburgeringsresultaten achterblijven bij de verwachtingen.

Zo vraagt de partij of en zo ja welke knelpunten er zijn met de inburgering van statushouders en andere nieuwkomers in Teylingen en wat de gemeente daaraan wil doen. Ook wil D66 weten hoe het de tientallen inburgeraars van de afgelopen jaren in Teylingen is vergaan en wat de rol van de gemeente hierin was.

Tenslotte vraagt D66 naar de stand van zaken van het Handboek Integratie Teylingen. Hierin stonden veel suggesties die nog moesten worden uitgewerkt. (foto Nationale Ombudsman)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in