Foto Operatie Steenbreek

Noordwijk – D66 Noordwijk wil weten hoe B&W denken over Operatie Steenbreek. Dat is een landelijke actie waarbij particulieren worden opgeroepen om minder stenen en meer groen toe te passen in hun tuinen. Ook gemeenten wordt gevraagd meer ruimte maken voor groen in plaats van stenen.

Tijdens een regiobijeenkomst over het onderwerp was Noordwijk niet vertegenwoordigd. D66 vind Operatie Steenbreek vanuit duurzaamheidsoogpunt van groot belang.

De partij vraagt aan B&W of er plannen zijn om Operatie Steenbreek te ondersteunen. Zo ja, dan wil D66 graag weten wanneer de eerste zichtbare resultaten kunnen worden verwacht.

1 REACTIE

  1. LOL. Operatie SteenBreek is bedoeld voor zwaar versteende gebieden. Zeg, de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam en wat al dan niet. Daar ontstaan het zogenaamde hitte-eiland effect door te weinig water, bomen, bossage en gras. Met de hoeveelheid groen die wij in de vorm van bollenvelden, bos, duinen en de groene strook sport-/volkstuintjes-/parkgroen tussen Binnen en Zee hebben, slaat SteenBreek in Noordwijk echt als een tang op een varken.

    Als je dit gratis kan ondersteunen door een berichtje op sociale media te retweeten op je eigen kanalen, moet je dit als gemeente vooral doen. Maar ga er alsjeblieft geen geld tegenaan gooien. Dat is echt zinloos uitgegeven geld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in