Teylingen – Het Teylingse D66-raadslid Edith Alkemade heeft vragen aan het college van B&W gesteld over het uitbrengen van een algemene nieuwsbrief met informatie voor de inwoners.

Volgens Alkemade zijn gemeenten en hun inwoners gebaat bij goede samenwerking, onderling vertrouwen en duidelijke communicatie. Als inwoners goed worden geïnformeerd over relevante onderwerpen, draagt dit bij aan het vertrouwen in de lokale overheid, aldus Alkemade. “Ook D66 maakt zich al jaren sterk voor toegankelijke, begrijpelijke en tijdige informatievoorziening van de gemeente aan haar inwoners. Hiertoe hebben wij verschillende moties ingediend en ondersteund. Echter, tot op heden blijven sterke geluiden van inwoners ons bereiken over geringe of zelfs uitgebleven communicatie over zaken die inwoners direct raken. Zaken als (gewijzigde) dienstverlening, calamiteiten, maar ook informatie over projecten die in de directe omgeving worden uitgevoerd”, zo weet Alkemade. Zij heeft geconstateerd dat al jaren het idee bestaat van een digitale ‘algemene nieuwsbrief’ om inwoners op hoofdlijnen te informeren over dergelijke zaken. D66 is een voorstander van een dergelijke nieuwsbrief waarin inwoners laagdrempelig, snel en kosteloos kunnen worden geïnformeerd over onderwerpen die hen (gaan) raken. Ook zou een dergelijke nieuwsbrief inwoners wegwijs kunnen maken in de organisatie van de gemeente, welke door inwoners soms als ondoorgrondelijk en ontoegankelijk wordt ervaren.

Alkemade heeft nu vragen gesteld aan B&W waarom inwoners zich nog steeds niet kunnen aanmelden voor de al eerder aangekondigde ‘algemene nieuwsbrief’. Zij verwijst hierbij naar de gemeente Katwijk, die een dergelijke nieuwsbrief al langer heeft.

1 REACTIE

  1. Hear, hear. Ik zie al jaren uit naar zo’n nieuwsbrief van de gemeente Teylingen. Hopelijk komt hij er gauw. Als basis kan de tekst worden gebruikt die weliswaar wekelijks in de de Teylinger staat, maar die krant bereikt de brievenbus van tal van inwoners vaak niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in