Noordwijk – Het voormalig drinkwaterpompstation Langeveld is teruggegeven aan de natuur. Het station was vroeger een waterwin-, productie- en distributiefaciliteit van de gemeente Noordwijk. Eind jaren 90 van de vorige eeuw kwam het in bezit van Dunea. 
Dunea heeft deze locatie niet meer nodig voor de waterwinning. Alle zaken die daarmee te maken hebben, zoals waterwinputten en leidingen, zijn inmiddels verwijderd. Zo krijgt de natuur weer vrij spel. Op dit moment is het nog een kale bedoening. Na het broedseizoen wordt het terrein beplant en kan de natuur zich verder ontwikkelen.
 Het gebied is onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in