Beeld: KVDK Architecten

Noordwijk – Het aanpakken van het Jan Kroonsplein gaat de gemeente Noordwijk 350.000 euro kosten op de grondexploitatie. Dat staat in een mededeling van het college aan de gemeenteraad.

Met het nieuwe plan wordt de huidige Vomar, het parkeerterrein ervoor en eronder en het parkeerterrein aan de Parallelboulevard aangepakt. Het hele gebied krijgt daarna onder meer een hotel met hotelappartementen, beperkt detailhandel, atelierwoningen en woningen. De Vomar wordt verplaatst naar de Maarten Kruytstraat. De verwachting is, dat de Vomarverhuizing in het najaar van 2022 zal gebeuren. Op de locatie van de oude Vomar en het parkeerterrein komen (atelier) woningen, appartementen en patiowoningen.

De gemeenteraad moet nog met het plan voor het Jan Kroonsplein instemmen.

4 REACTIES

 1. Een hotel?? Is er een investeerder te vinden die nog even wil wachten met de plannen want niets wijst er nog op dat ‘ze’ ons uit deze lockdown gaan halen. Tenzij we het zelf maar eens doen. Wie gaat er nou een hotel bouwen pal aan zee waar je 21u binnen moet zijn terwijl er een prachtige zonsondergang is en je niet eens in het warme zand mag zitten. Je eten op schoot op je kamer moet eten.. de bouw van Hotels van oranje staat ook nagenoeg stil. Moet dit bericht ons hoop geven of juist de schijn ophouden dat alles ooit weer normaal wordt?

 2. GENOEG = GENOEG

  Beste gemeenteraad en B&W van Noordwijk,

  Na de jarenlange strijd met bewoners over de ontwikkeling van de Hotels van Oranje, de Losplaatsweg, Bronsgeest, Offem-Zuid, het Julianahofje, Hoogwaak, De Voorstraat, het Rederijkersplein, de Maarten Kruijtstraat, Burgland zijn nu de bewoners van het Jan Kroonsplein en directe omgeving (de Hoofdstraat, de Binnenweg, de Bomstraat en de Parallelboulevard) aan de beurt.

  Arrogante houding..
  De arrogante houding van de gemeente en grondeigenaren t.o.v. de direct belanghebbende bewoners is stuitend. Met enige regelmaat wordt in de pers aangekondigd dat er binnenkort gebouwd gaat worden aan het Jan Kroonsplein, terwijl procedures nog doorlopen moeten worden. De huidige plannen vallen qua bouwhoogte en bouwmassa niet binnen het bestemmingsplan, de Integrale Ruimtelijke Visie Zeewaardig en de omgevingsvisie. Ondertussen gaan B&W en de grondeigenaren er van uit dat er in 2022 gebouwd kan worden. Pijnlijk is het om te zien dat grondeigenaren steevast extra lagen appartementen aan hun plannen mogen toevoegen om zo ten koste van de vaste bewoners te cashen.
  De wethouder spant de kroon door een uitspraak van de Raad van State na een door omwonenden van de Maarten Kruijtstraat aangespannen en gewonnen procedure af te doen met de quote: ”We hebben een prima plan alleen de rechter is het er niet mee eens…”

  Bewonersparticipatie
  De bewonersparticipatie van de gemeente Noordwijk bestaat uit de mogelijkheid voor bewoners om hun (vaak dure) zienswijze t.a.v. bewuste overschrijdingen van bestemmingsplannen in te dienen als ze het met de ontwikkelingen niet eens zijn. Deze zienswijzen worden vervolgens steevast afgewezen, waarna bewoners naar de rechter kunnen stappen. Hierdoor ontstaan jarenlange procedures die meerdere collegeperiodes beslaan. Dit heeft tot nu toe alleen maar voor frustratie bij bewoners gezorgd of er komen, zoals in het geval van Noordwijk aan Zee, al decennialang geen ontwikkelingen van de grond.

  Hoogbouw Burgland / Jan Kroonsplein / Museum
  Bij vragen van bewoners over bijvoorbeeld de in- en uitgang van de parkeergarage heeft de gemeente steeds geschermd met verkeersdeskundigen die het huidige plan verdedigen. Naar nu blijkt uit opgevraagde stukken (WOB-verzoek) zijn er enorme uitbreidingsplannen (oa. hoogbouw) van het museum, dit is tot nu toe nooit ter sprake gekomen op bewoners- en/of informatieavonden. Ineens staat er een groot vierkant blok voor de nieuwbouw van het museum op de tekeningen van het Jan Kroonsplein aan de kant van de Parallelboulevard (zie tekeningen). Het laat zich raden dat na de hoogbouwplannen van het Jan Kroonsplein en het museum ook de plannen voor Burgland weer uit de kast gehaald worden en zo blijft de onzekerheid voor bewoners maar doorgaan in het centrum van Noordwijk aan Zee.

  Gemeente wil niet investeren in centrum Noordwijk
  De gemeente is samen met drie grondeigenaren eigenaar van het Jan Kroonsplein. De gemeente schrijft 1,5 miljoen af op haar grondbezit en geeft vervolgens de overige drie eigenaren een vrijbrief om met hoogbouw en bouwmassa te cashen. De gemeente wil niet investeren in dit belangrijke centrum van Noordwijk aan Zee.
  – De rechten van de parkeergarage voor 284 auto’s wordt voor de komende 20 jaar vergeven aan een grondeigenaar.
  – De eigenaar van drie pandjes (één laag) krijgt volgens afspraak nieuw voor oud, alleen voorziet het plan juist op deze drie pandjes in vier
  lagen. Het plan bereikt precies op deze plek de hoogste bouwhoogte.
  – De derde eigenaar wordt een enorm winkeloppervlak aan de Maarten Kruijtstraat in het vooruitzicht gesteld.

  Meten met twee maten door de gemeente..
  – Elders in Noordwijk is volgens de wethouder geen behoefte aan hotelappartementen, maar aan het Jan Kroonsplein komen er volgens
  planning ineens 52…
  – Het plan bevat 821 m2 aan nieuwbouw van winkels, terwijl de gemeente de architect en belanghebbende van het hele plan toestemming
  heeft gegeven om in de naastgelegen Bomstraat winkelruimte om te bouwen tot woningen..
  – De gemeente geeft geen toestemming aan ontwikkelaars om elders in Noordwijk te bouwen omdat de plannen het bestemmingsplan
  overstijgen. De gemeente is in het geval van het Jan Kroonsplein mede-eigenaar en staat vervolgens wel toe dat de plannen het
  bestemmingsplan, de IRV Zeewaardig en de omgevingsvisie ruimschoots overstijgen.

  Tot overmaat van ramp…
  Een aantal jaren geleden heeft de eigenaar van de voormalige winkelpassage, de heer Admiraal, plotseling rigoreus deze passage gesloopt om het terrein vervolgens jarenlang braak te laten liggen. Met als gevolg enorme overlast voor omwonenden in de vorm van zandstormen en muizen.
  Op van der Putte achtige wijze heeft de heer Admiraal het gemeentebestuur onder druk gezet door de boel braak te laten liggen en hij lijkt nu de beloning van de gemeente Noordwijk te krijgen. De oude winkelpassage bestond sinds jaar en dag uit één laag winkels met aan de Hoofdstraatkant een extra laag met kantoorruimte. Admiraal heeft nu het plan opgevat om vier lagen te bouwen tussen het Jan Kroonsplein en de Hoofdstraat. De gemeente geeft Admiraal een vrijbrief voor deze enorme bouwhoogte en bouwmassa die enorme gevolgen voor de privacy en het woonplezier hebben voor alle omwonenden aan het Jan Kroonsplein, de Hoofdstraat en de Bomstraat. Admiraal wil snel bouwen, omdat hij met de extra bouwlagen denkt bij te dragen aan het woningtekort in Noordwijk. De huidige woningzoekenden in Noordwijk kunnen echter een appartement in zijn complex naar alle waarschijnlijkheid niet betalen.

  Alternatieven
  Alle omwonenden van het Jan Kroonsplein zijn het erover eens dat er wat moet gebeuren aan de staat van het huidige centrum aan Zee. Als alternatief zou het fijn zijn als de ruimte opgevuld wordt met pandjes in de stijl en grootte van de nieuwbouw aan de Nicolaas Barnhoornweg. Op de plek van de passage zou dan een straatje naar de Hoofdstraat kunnen ontstaan met huisjes die in de omgeving passen. De grondeigenaren ‘verdienen’ dan een paar miljoen minder en de gemeente wordt gevraagd een broodnodige investering te doen in het centrum van Noordwijk.

  Aan de gemeenteraad het verzoek om:
  – De menselijke maat terug te brengen bij het beoordelen van bouwplannen in het centrum van Noordwijk
  – Aan te dringen bij het college om te investeren in Noordwijk aan Zee
  – In het geval van het Jan Kroonsplein openheid van zaken te geven t.a.v. de financiele afspraken tussen de gemeente en de overige
  grondeigenaren
  – Streng toe te zien op bewonersparticipatie bij planvorming
  – Bestemmingsplannen te respecteren, dit zijn immers afspraken waar de inwoners van Noordwijk vanuit mogen gaan en die enige
  bescherming bieden tegen wilde plannen en zelfverrijking van grondeigenaren en projectontwikkelaars.
  – Tegengeluid ontvangt graag uitnodigingen voor partij-vergaderingen om e.e.a. toe te lichten.

  Oproep aan bewoners van Noordwijk
  Als u soortgelijke ervaringen heeft met de gemeente en zich herkent in dit stuk, ook een tegengeluid wilt afgeven of gewoon wilt reageren op dit stuk stuurt u dan een mailtje aan ‘[email protected]

  P. van Hattem,
  Medeoprichter bewonersgroep ‘Tegengeluid aan Zee’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in