Teylingen – De gemeenteraad van Teylingen heeft donderdagavond twee moties aangenomen die ervoor moeten zorgen dat de energiebesparing en de verduurzaming in het beschermd dorpsgezicht van Warmond meer kansen krijgen. Het beleid voor zonnepanelen wordt soepeler. Daarnaast wordt gekeken wat er beleidsmatig kan gebeuren om duurzaam bouwen en energiebesparing meer mogelijk te maken.

Wat de plaatsing van zonnepanelen betreft vraagt de raad het college het beleid voor het beschermd dorpsgezicht te herzien en te versoepelen. Plaatsing in het zicht zou in bepaalde gevallen conform een advieslijn mogelijk moeten worden. Daarnaast kan recente bebouwing wellicht een uitzonderingspositie krijgen. De raad vraagt het college om zo spoedig mogelijk een herzien zonnepanelenbeleid ter goedkeuring naar de raad te sturen. Zolang het er nog niet is, vraagt de raad om meer aandacht voor maatwerk binnen het huidige beleid.

In een eerdere commissievergadering was er een inspreker uit Warmond. Deze gaf aan onder andere moeite te hebben met de vergunningsleges die voor de plaatsing van zonnepanelen betaald moeten worden in het beschermd dorpsgezicht. Hij vindt het vreemd leges te moeten betalen voor een vergunning zonder zeker te weten dat hij die krijgt. Bovendien zijn de kosten aanzienlijk. “Wellicht kan het goedkoper als de procedures voor de aanvraag eenvoudiger worden”, zo opperde Paul Witteman van de PvdA in de raadsvergadering. Lijst Schenk en de Partij voor Teylingen, de nieuwe partij van CDA-dissident Joep Derksen, stemden tegen de motie. Schenk had in de commissievergadering  onder andere aangegeven de huidige regeling wel prima te vinden. Derksen wilde de motie nog veranderen, maar daar was het te laat voor. De overige acht fracties waren voor.

De tweede motie die werd aangenomen roept het college onder andere op om verduurzaming en energiebesparing binnen het beschermd dorpsgezicht als uitgangspunt mee te nemen voor een aantal beleidsplannen die nog moeten worden gemaakt: de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Daarnaast lijkt het de raad handig om te kijken of de bouwverordening en de erfgoedverordening kunnen worden aangepast om meer mogelijk te maken. Innovaties in duurzaamheid zouden een kans moeten krijgen door maatwerk te leveren. Lijst Schenk, CDA en VVD waren tegen deze motie. Die laatste partij omdat volgens hen de motie technische en juridische onmogelijkheden bevat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in