Noordwijk/Noordwijkerhout – De enquête die de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vorig jaar hebben uitgezet, was een open uitnodiging om opvattingen en ideeën over de nieuwe gemeente naar voren te kunnen brengen. Dat schrijft de gemeente Noordwijk aan Raymond Salman, de inwoner die graag een referendum over de fusie wil. Hij reageerde richting de gemeente omdat een referendum niet mogelijk was en een enquête na de beslissing tot fuseren wel. De enquête was volgens de gemeente Noordwijk niet bedoeld als representatieve meting. Salman vindt de enquête zonde van het geld en de waarde van de uitkomst nul. Hij herhaalt nog eens zijn argumenten voor een referendum.

1 REACTIE

 1. Beste,

  Op 7 januari 2018 ontving ik een reactie (zie bijlage) op mijn vragen constateringen van 17 december 2017 inzake de enquête zogenaamde ‘fusiegemeente’ Noordwijk(erhout) welke door de gemeente Noordwijk niet op de gemeentelijke website zijn gepubliceerd in tegenstelling tot de reactie.

  De reactie namens de Stuurgroep Fusietraject, ondertekend door burgemeesters Jan Rijpstra (Noordwijk) en Gerrit Goedhart (Noordwijkerhout), is als bijlage bijgevoegd.

  In de brief wordt bevestigd dat de enquête niet representatief is, de enquête niet louter gericht is op de doelgroep én meermaals ingevuld kon/ mocht worden.

  Aangezien een al dan niet geslaagd resultaat afhankelijk is van de mate waarin de steekproef van een doelgroep representatief is, is de waarde van de gehouden enquête daarom nul. Zonde van de gemaakte kosten dus.

  Op de belangrijkste vraag van allemaal: waarom nu wel inspraak, maar destijds een referendum ongewenst, geen antwoord.

  Of eigenlijk wel een soort antwoord.

  Zie de tweede alinea: “Zowel voorafgaand … mee te laten denken.”

  En dat is het precies. Voorafgaand mochten we, de inwoners van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, uitvoerig meepraten, over “intensievere samenwerking”; en achteraf mogen we het weer en móeten we het zelfs.

  Waarom zijn we dan op het beslissende moment buitengesloten?

  Wordt de inspanning van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout dan in diskrediet gebracht of worden de inwoners van beide gemeenten bewust gefopt en wordt dat opnieuw en op kinderlijk eenvoudige wijze pijnlijk zichtbaar gemaakt?

  De gang van zaken rondom het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vraagt om meer onderzoek, en een eigen hoorzitting van het Parlement. De gang van zaken in Noordwijk vraagt erom, meer nog dan de andere herindelingsprocedures, waarin de Tweede Kamer al tot hoorzittingen heeft besloten.

  Ik ben in afwachting van de reactie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout.

  https://www.noordwijk.nl/home/nieuws_43499/item/inwoners-bouwen-mee-aan-nieuwe-gemeente_27328.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in