Teylingen – Ondanks de financieel onzekere tijden is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen gelukt om een sluitende begroting voor het jaar 2023 op te stellen

B&W verwacht voor het jaar 2023 zelfs een klein positief saldo van 281.000 euro, zo blijkt uit de begroting voor volgend jaar. Ook voor de jaren 2024 en 2025 ziet het er financieel positief uit voor de gemeente Teylingen. Het college van burgemeester en wethouders verwacht op basis van de meerjarenbegroting dat het jaar 2024 kan worden afgesloten met een overschot van 1.490.000 euro en het jaar 2025 zelfs met een overschot van 2.538.000 euro. Pas voor 2026 ziet het college een tekort van 2.385.000 euro opdoemen, maar omdat er tot die tijd nog de nodige onzekerheden zijn met betrekking tot de gemeentelijke financiën is het onzeker of dit tekort ook zo groot zal zijn. Voor B&W is dat reden om de gemeenteraad te adviseren om terughoudend om te gaan met de verwachte positieve saldi voor 2024 en 2025.

De gemeenteraad zal de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 tot en met 2026 op donderdag 10 november behandelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in