Noordwijk – Noordwijker Raymond Salman heeft donderdag een verzoek tot een raadgevend referendum ingediend om de meningen te peilen over de mogelijke fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Het verzoek voor een referendum werd ondersteund met 227 handtekeningen. Volgens Salman zijn de Noordwijkers niet serieus geraadpleegd over het voornemen tot fusie. Hij vindt dat de politiek moet durven de vraag aan de Noordwijkers voor te leggen. Of er een referendum komt, wordt nu beoordeeld aan de hand van het verzoek.

13 REACTIES

 1. Beste inwoners van Noordwijk,

  Gisteravond, donderdag 15 juni 2017, heb ik gebruik gemaakt van mijn spreekrecht tijdens de Raadsvergadering en daarbij een officieel Inleidend verzoek tot raadgevend referendum gedaan.

  Bijgaand doe ik mijn tekst en tevens begeleidend schrijven bij het Inleidend verzoek tot raadgevend referendum aan u toekomen.

  ———-

  Noordwijk, 15 juni 2017

  Geachte mijnheer de voorzitter, geachte raadsleden,

  Op 31 mei 2017 stelde ik u allen in een open brief de vraag of u mee doet om de Noordwijkers een echte stem te geven en een burgerraadpleging te organiseren aangaande het aanstaande besluit, voor 6 juli 2017 geagendeerd, om te fuseren met Noordwijkerhout.

  Een herinnering op 8 juni 2017 heeft slechts een enkele reactie opgeleverd.

  De gemeenteraadsleden, zijnde de volksvertegenwoordigers, zouden hierover niet mogen besluiten zonder de inwoners serieus te raadplegen.

  Als de Noordwijkers écht zouden mogen meedenken zou toch op zijn minst rekening gehouden moeten worden met de Noordwijkers! Als de inwoners van Noordwijk zich in ruime meerderheid uitspreken voor of tegen fusie met Noordwijkerhout, zou de gemeenteraad de uitkomst ervan moeten respecteren. Dat is democratie, dat is Denk mee! Doe meer!

  Dan moet de gemeente Noordwijk ook daadwerkelijk durven die vraag aan de Noordwijkers voor te leggen.

  En in het kader van zorgvuldigheid en transparantie is het dan essentieel dat alle Noordwijkers op grond van heldere, eenduidige feiten op gelijkwaardige wijze geïnformeerd worden wat een fusie voor hen als inwoner zou betekenen. Als de inwoners enkel maar de mogelijkheid krijgen te vertellen hoe ze de toekomstige fusie zouden zien, is dat als inspraak helemaal onvoldoende.

  Wij, betrokken inwoners van ‘ons’ Noordwijk, willen bij uw Raad een Inleidend verzoek tot raadgevend referendum, aangaande het concept raadsbesluit tot fusie zoals op 6 juli 2017 op de agenda staat, indienen, ruim bijtijds voor die vergadering van 6 juli.

  Dit verzoek is al voorzien van aanzienlijk meer dan het wettelijk vereiste minimaal aantal rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen, namelijk 227!

  Ik zou daarom, als mijnheer de voorzitter en u me dat toestaan, nu, staande de vergadering van vandaag, het verzoek compleet met de 227 steunverklaringen, bij de voorzitter willen neerleggen.

  Raadsleden. U als volksvertegenwoordigers zult dit initiatief, geborgd in uw eigen verordening, ondersteunen. Dat is democratie!

  Als de voorzitter akkoord is geef ik u allen nu graag een formulier zodat ook u nu de gelegenheid heeft om een steunverklaring te ondertekenen. Deze zijn qua aantal niet meer officieel benodigd, maar dienen de symboliek dat u de inwoners van Noordwijk wilt vertegenwoordigen.

  Geef de Noordwijkers een stem! U doet toch zeker wel mee?

  Was getekend,

  R.B.J. Salman

 2. Mooi zo! Maar iedereen voelt dat de inwilliging van het verzoek nog een spannende zaak zal worden. Waarom? Waren we niet allemaal voor democratie en inspraak? Ja, met de mond wel. Maar de zaak is dat het gemeentebestuur beslist die fusie wil, terwijl zonder enige twijfel de bevolking in overgrote meerderheid die fusie niet wil. En het gemeentebestuur weet heel goed dat het iets aan het doen is wat de mensen niet willen. En dan het wonderlijke: het duidelijke besef dat men ingaat tegen de zin van de mensen in het dorp, zou voor de bestuurders naar normale maatstaven reden moeten zijn zich te herzien. Maar nee, ze graven zich dieper in, en verwijderen zich meer van de mensen, en bedenken evenementen die een schijn van inspraak wekken. Hoe kan dat? Waarom is dat? Zeker zou mooi zijn als een referendum in deze kwestie de misvorming zou kunnen herstellen. Maar ook zou de diepere oorzaak van de zonderlinge ontsporing, die de bestuurders zich nu veroorloven, met zorg moeten worden bloot gelegd, voor een gezonde democratische toekomst.

 3. Een referendum zou in ieder geval duidelijk maken wat de bevolking echt wil.
  Ik zou zeggen niet bang zijn volksvertegenwoordigers en doen.

 4. De roep om een referendum te houden is enorm groot. Laat in zo’n belangrijke kwestie die de burgers dicht raakt en dan in ieder geval mee beslissen en niet in politieke achter kamertjes.
  PUUR voor de Noordwijkers daar kunnen jullie toch niet tegen zijn, of nemen jullie je kiezers weer in de maling?

 5. Dit is iets wat iedere inwoner van Noordwijk en Noordwijkerhout aangaat.
  Het is van de gekke dat dit uitsluitend door de Gemeenteraden wordt beslist. Zeker wat betreft Noordwijk omdat één van de grotere partijen, te weten Puur, in haar verkiezingsprogramma 2014-2018, onder punt 9 het volgende had staan: Het behoud van een zelfstandig Noordwijk in de Duin-­ en Bollenstreek!
  Instemmen met een fusie is dus PUUR Verkiezersbedrog voor iedereen die om deze reden op deze partij heeft gestemd. PUUR is zelf de initiatiefnemer tot het Noordwijkse referendum, dus afwijzen van dit verzoek zou dubbel verkiezingsbedrog betekenen! Ik ben benieuwd of zij zo integer zijn en dus vasthouden aan hun standpunten.

 6. Vreemde zaak. Er zijn een aantal informatie en discussieavonden georganiseerd voor Noordwijkers en Noordwijkerhouters, waar veel aandacht in de pers aan besteed is. Deze avonden zijn teruggebracht naar een avond, omdat er geen belangstelling voor was. Ondanks het recht op het organiseren van een referendum, komt dit wel heel vreemd over, omdat er nooit belangstelling voor getoond is voor dit onderwerp.

 7. Gaan met het referendum.
  Welk helder gedefinieerd probleem wordt er trouwens opgelost door een fusie. En niet door samenwerking.
  Wat zijn de risico’s en welke maatregelen perken deze in?
  Waarom niet gewoon het lokale bestuur verbeteren ipv. alles op een hoop vegen.

 8. Je zegt het Jaap informatie en discussie avonden met weinig animo, maar dat ze zo slecht bezocht zijn zegt mij persoonlijk iets meer over geen vertrouwen meer hebben in de politie dan dat het onderwerp niet leeft over de burgers van Noordwijk en Noordwijkerhout.
  De enige manier om invloed uit te oefenen is dus echt om een referendum te houden en dan ook echt gehoor geven aan wat de burgers willen.

  Overigens wat gaat het allemaal niet kosten voor inwoners en bedrijven etc. Want de gemeente rekent nu alleen zijn eigen voorstel en tegens maar bv bedrijven moeten al hun contact gegevens (brief papier, website, visitekaartjes etc. Etc.) gaan veranderen als de naam van Noordwijk of Noordwijkerhout verandert. Zijn die onkosten te verhalen bij de gemeente?

  • Dat is kul, een Noordwijks bedrijf blijft gehuisvest in Noordwijk, evenals een Noordwijkerhouts bedrijf in Noordwijkerhout blijft. Daarvoor hoef je echt niet je contactgegevens aan te passen.

   Gaat nu puur over gemeentelijke fusie, niet fusie van twee dorpen! Ik ben en blijf een noordwijkerhouter maar vind een fusie met Noordwijk prima. Aub laat de raden nu eindelijk iets beslissen en niet weer jaren werk en geld weggooien ala gevolg van zon referendum. Vergeet niet dat de provincie ook zal ingrijpen als we geen besluit nemen. Dat is de minst wenselijke situatie…

 9. Op de bijeenkomsten die de gemeente vroeger organiseerde mochten de mensen alleen vertellen hoe graag ze “samenwerking” wilden en hoe ze zich die voorstelden; terwijl iedereen begreep dat het om fusie ging. Nu het openlijk om fusie gaat organiseert de gemeente bijeenkomsten waar de mensen mogen vertellen hoe graag ze fusie willen en hoe ze zich die voorstellen. Maar de vraag of men misschien tegen fusie zou zijn, wordt heel zorgvuldig door de gemeente niet aan de mensen gesteld. Het wegblijven van de mensen is geen teken van desinteresse; het is een teken hoe snugger de mensen zijn, en dat ze zich niet laten inpakken door goedkope trucs. Maar in een referendum zien ze wel iets; omdat daar de vraagstelling open en gelijkwaardig zal moeten zijn, en ze dat weten. De gang van zaken is dus niet tegenstrijdig, maar juist samenhangend; en een zeker teken dat de mensen hun democratie waard zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in