zendmast

Noordwijk/ Noordwijkerhout – De fractie van Bruisend Noordwijk heeft op 18 oktober nadere vragen gesteld over de vergunningverlening rond zendmasten en die op het Dijkzicht in Noordwijkerhout in het bijzonder.  

Op eerdere vragen antwoordde het college dat niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn van 8 weken een beslissing werd genomen en daardoor de vergunning van rechtswege werd verstrekt. Het viel de fractie op dat in de eerste plaats de aanvraag werd ingediend precies aan het begin van een zomerperiode, waarvan bekend mag worden verondersteld dat dan veel ambtenaren met vakantie zijn en er dus sprake is van onderbezetting. 

Ook viel op, dat het toenmalige college geen gebruik heeft gemaakt om de beslistermijn met nog eens 6 weken te verlengen. 

De fractie wil ook weten of  en zo ja op welke wijze de vergunningen van de overige zendmasten zijn verstrekt en of er een patroon herkenbaar naar de data van indiening aanvraag.  

Tenslotte is de vraag gesteld of en hoe vaak het mis is gegaan met tijdig beslissen in de nieuwe fusiegemeente, dus vanaf 1 januari 2019, ten aanzien van overige vergunningen binnen de bouwregelgeving. 

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in