(archieffoto)

Teylingen – Verschillende fracties in de gemeenteraad van Teylingen willen met amendementen en moties komen om de Centrumvisie voor de centra van Voorhout, Sassenheim en Warmond aan te passen.

Na een omvangrijk twee jaar durend participatieproces met onder andere inwoners en ondernemers heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs de definitieve versie van de Centrumvisie het licht doen zien. Daarin wordt beschreven welke ontwikkelingen moeten plaatsvinden in de centra van de drie dorpen in de gemeente Teylingen. Op een eerdere concept-versie heeft de Teylingse gemeenteraad al commentaar kunnen leveren. Nu de definitieve versie ter besluitvorming voorligt blijkt dat er vanuit de raad toch nog de nodige opmerkingen zijn over de visie. Dat bleek maandag tijdens de vergadering van de raadscommissie DEB. Zo vinden de fracties van GroenLinks en de PvdA dat in de visie de belangen van de ondernemers wel erg sterk doorklinken. In tegenstelling tot wat er in de Centrumvisie staat vinden beide fracties dat de gemeente best meer sturend kan optreden als het gaat om parkeermogelijkheden in de centra. Zij zien meer in het ontmoedigen van het autogebruik door inwoners die boodschappen willen doen in een van de winkelcentra. Dit in tegenstelling tot de winkeliers, die voldoende parkeergelegenheid juist belangrijk vinden. Frans van Swieten (Trilokaal) nam het juist voor de ondernemers op. Hij kon zich ook niet vinden in een voorstel van Frans Nederstigt (ChristenUnie) om in de Herenstraat in Voorhout al een ‘knip’ te maken ter hoogte van het Kerkplein en de straat hierdoor autoluw te maken. Volgens Nederstigt zou dat het rijden door de straat veiliger maken. Van Swieten wil echter, net als het college, dat er pas na de realisatie van de noordelijke randweg gekeken gaat worden wat voor effecten dit heeft op het verkeer in de Voorhoutse winkelstraat. Wat het parkeren in Sassenheim betreft wil Paul Witteman (PvdA) dat er ook gekeken wordt naar het parkeerterrein van Uitvaartverzorging Vliem. Dat zou volgens hem voor een groot deel leeg staan. Deze optie zou zijn voorkeur hebben boven parkeren op onder andere het kerkplein. Wethouder Marlies Volten zegde hem toe dat zij hierover in gesprek gaat met de eigenaar van de uitvaartverzorging. Don Verhoeff (GroenLinks) raadt het college aan om ook te kijken naar betaald parkeren in de winkelcentra. Volgens hem kan ook dit het autogebruik in de centra ontmoedigen. Jelmer Bode (VVD) is echter van mening dat klanten dan uitwijken naar plaatsen in de omgeving om hun boodschappen te doen. D66-raadslid Edith Alkemade wees er wel op dat de gemeenteraad er rekening mee moet houden dat de Centrumvisie mede tot stand is gekomen door de inbreng van veel participanten, zoals inwoners en ondernemers, die zich grotendeels konden vinden in de definitieve versie van de visie. Zij is daarom huiverig om als gemeenteraad teveel te veranderen aan de nu voorliggende visie.

De gemeenteraad zal op 17 december nogmaals over de Centrumvisie praten, waarna deze formeel vastgesteld zal worden. B&W zal daarna een uitvoeringsprogramma gaan opstellen, dat uitgevoerd moet worden in de komende paar jaar.

1 REACTIE

  1. Er zijn in de participatie rondes niet echt veel burgers betrokken. Circa 10 voor Voorhout. En m.i. is de visie voor w.b.t. verkeersveiligheid en parkeren ambitieloos en schuift het de problematiek door. Toon lef, toon ambitie, kies voor de fiets en voetgangers. Dat is duurzaam en komt ook de winkelier ten goede!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in