Noordwijk – Het Noordwijkse D66-statenlid Ton van Rijnberk heeft 47 vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het niet bebouwen van Bronsgeest en het mogelijk wel bebouwen van de omgeving van de Achterweg. Van Rijnberk zat jaren in de Noordwijkse gemeenteraad en was ook wethouder en kent daardoor de geschiedenis goed. In een 16 pagina’s lang stuk blikt hij terug op de geschiedenis van Bronsgeest dat gaat over wel bebouwen (in 1998), niet bebouwen en nu een deel bebouwen. Om het verlies aan woningbouw op Bronsgeest te compenseren, wil het huidige college van B & W onderzoeken of het buitengebied tussen de nieuwbouwwijk Offem zuid en de Menakkerweg mogelijk bebouwd kan worden. De Wet Voorkeursrecht Gemeenten is daarom op dat gebied sinds vorig jaar van toepassing. De provincie moet echter akkoord gaan met deze bebouwing rond de Achterweg. Van Rijnberk schetst de wisselingen in besluitvorming over Bronsgeest met daarin een prominente rol voor het CDA. Hij schetst diverse problemen voor bebouwing rond de Achterweg zoals de geur van de waterzuivering en hij rekent voor dat als er rond de Achterweg gebouwd mag worden het totale verlies voor de gemeente Noordwijk 20 miljoen euro wordt. Wordt Bronsgeest wel bebouwd dan is er geen sprake van verlies, maar 5 miljoen winst, schrijft Van Rijnberk. Huidig wethouder De Jong liet vorige week weten dit dossier een gemeentelijke kwestie te vinden en niet een provinciale. Onbekend is wanneer GS de vragen gaan beantwoorden.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in