Foto PB

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders wil geen geld investeren in betere ventilatie in de schoolgebouwen.

Volgens het college voldoet de ventilatie in de schoolgebouwen aan het bouwbesluit. Overigens is dat bouwbesluit opgesteld nog voordat de coronapandemie uitbrak. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt voor alle gemeenten ‘een forse som geld’ beschikbaar om schoolbesturen te ondersteunen bij het verduurzamen van de schoolgebouwen. De gemeenten moeten dan zelf ook bijchippen.

Dat is het college niet van plan. ,,In Noordwijk is al veel aandacht besteed aan het verbeteren van het binnenklimaat in de schoolgebouwen. De gebouwen voldoen aan de vereisten in het bouwbesluit. Het is niet urgent om op dit moment aanvullende maatregelen voor de ventilatie te treffen. Het is effectiever om de installaties integraal te optimaliseren.’’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in