Geen onderzoek naar financiën FC Lisse

Lisse – De motie van VVD Lisse om onderzoek te doen naar de financiële toestand van FC Lisse, heeft het woensdag in de raadsvergadering niet gehaald.

Het college vroeg de raad die avond in te stemmen met een voorstel tot verhoging van de gemeentelijke garantstelling voor een nieuwe verenigingsaccommodatie. De VVD was van mening dat deze verplichting niet kan worden aangegaan, zonder eerst helder te hebben hoe de club er financieel voor staat. De gemeente Lisse staat momenteel al garant voor €1.45 miljoen en Stichting Waarborg Sport (SWS) voor €250.000. FC Lisse gaat nu een lening afsluiten bij een financiële instelling die als voorwaarde heeft dat één partij garant staat voor het gehele bedrag. De gemeente zal de garantstelling daarom verhogen met een bedrag van €250.000. SWS zal sub garant blijven staan voor dat bedrag, dus per saldo blijft het gemeentelijk risico €1.45 miljoen.

Wethouder Kees van der Zwet wees de raad erop dat ondanks tegenslagen door corona, het ledenaantal bij FC Lisse blijft stijgen en recent een belangrijke sponsordeal is verlengd voor de duur van drie jaar. Hij wist hiermee SGP-ChristenUnie en PvdA niet te overtuigen, zij steunden de motie van de VVD. De andere partijen waren tevreden met de toezegging van de wethouder dat de nieuwe afspraken over de garantstelling niet zullen leiden tot een verslechterde positie voor de gemeente. De motie haalde hierdoor geen meerderheid en werd afgewezen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in