Foto Rose Marie Keijzer

Sassenheim – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen stelt de gemeenteraad voor om minder parkeerplaatsen te realiseren op het kerkplein bij de Dorpskerk in Sassenheim. Wel moeten er meer parkeerplaatsen komen op het Hortusplein.

Het is de bedoeling dat de Hoogvliet-supermarkt nieuwbouw pleegt in het gebied rond het Hortusplein. Daarnaast gaat woningcorporatie Stek de verouderde sociale huurwoningen aan de Hortuslaan slopen en vervangen door nieuwbouw. Voor de gemeente Teylingen is dat aanleiding om de openbare ruimte aldaar, waaronder de parkeerruimte, opnieuw in te richten. Eerder werden hiervoor vier parkeervarianten gepresenteerd, variërend van het handhaven van de huidige parkeersituatie tot het geheel autovrij maken van het kerkplein en de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. B&W hebben er nu voor gekozen om het kerkplein gedeeltelijk autovrij te maken en meer parkeerplaatsen aan te leggen op het Hortusplein. Dit plan kan rekenen op de instemming van zowel Hoogvliet als Stek. Het voorstel van B&W houdt in dat er geen ondergrondse parkeergarage komt. De aanleg hiervan was al onzeker geworden, omdat Hoogvliet en Stek hieraan niet wilden meebetalen. De kosten van de aanleg van een parkeergarage, zo’n 3,2 miljoen euro, zouden dan geheel voor rekening van de gemeente komen. Volgens B&W voldoet het nu gedane voorstel geheel aan de parkeernormen.

De raadscommissie Ruimte zal op 30 maart praten over het voorstel van B&W.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in