Teylingen – Er komt vooralsnog geen toeristenbelasting in de gemeente Teylingen. Een ruime meerderheid van de Teylingse gemeenteraad heeft een conceptvoorstel van B&W hiervoor afgewezen.

In november 2019 heeft de Teylingse gemeenteraad bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2020 bepaald dat er met ingang van 2021 toeristenbelasting moest worden ingevoerd. Het college van burgemeester en wethouders kreeg opdracht om dit verder uit te werken en met een voorstel voor de invoering te komen. Onder andere als gevolg van de coronacrisis werd vorig jaar echter besloten om de invoering uit te stellen tot 1 januari 2022. De gemeenteraad behandelde donderdag een conceptvoorstel van B&W waarin de invoering van de toeristenbelasting geregeld werd. Het CDA kwam nog wel met een voorstel om de invoering met nog een jaar uit te stellen tot 1 januari 2023, omdat volgens fractievoorzitter Reny Wietsma het proces niet goed verlopen was en ook corona de invoering zou bemoeilijken. Een meerderheid van de raad wilde echter dat er toch donderdag al over de invoering zou worden gesproken. Ook wethouder Marlies Volten (VVD) was hier een voorstander van omdat volgens haar de ondernemers nu duidelijkheid willen. Verschillende fracties gaven aan dat er wat hen betreft pas sprake kan zijn van de invoering van toeristenbelasting als er ook een visie op verblijfsrecreatie in Teylingen is. B&W werkt daar momenteel aan, maar het kan nog wel enige tijd duren voordat deze visie door de raad behandeld kan worden, aldus wethouder Volten. VVD-raadslid Kardien de Werker herhaalde nogmaals dat de VVD in principe tegen de invoering van toeristenbelasting is, en wil eventueel pas een discussie over toeristenbelasting voeren als er ook een visie is. Ook Trilokaal wil dat er eerst een visie ligt, zo liet Sandra Jasperse weten. D66 is weliswaar voorstander van een vorm van toeristenbelasting, maar wellicht is het beter om de invoering daarvan te koppelen aan een visie voor verblijfsrecreatie, aldus Bart van der Ploeg. Een heel ander geluid liet Don Verhoeff (GroenLinks) horen. Volgens hem is het niet mogelijk om voorzieningen voor toeristen en recreanten te treffen als daar geen heffingen tegenover staan. Paul Witteman (PvdA) daarentegen wil niet dat er toeristenbelasting wordt ingevoerd alleen maar om een gat in de begroting te dichten. Ook vreest hij dat de kosten voor het innen van de belasting weleens hoger zouden kunnen zijn dan de opbrengsten.

Na stemming over het voorstel van B&W bleek dat een ruime meerderheid van de raad zich niet kon vinden in de invoering van toeristenbelasting per 1 januari 2021. Wel werd de mogelijkheid opengehouden om nogmaals over de invoering te praten wanneer er een visie op verblijfsrecreatie in Teylingen is opgesteld.   

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in