Warmond – De eigenaar van een illegaal geplaatste windmolen vindt dat hij geen vergunning voor de molen nodig heeft. Dat liet hij dinsdagavond weten tijdens een zitting van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Teylingen.

De eigenaar heeft de windmolen in september vorig jaar geplaatst bij zijn woning aan de Dorpsstraat in Warmond. Tot verbazing van omwonenden werd de molen geplaatst zonder dat er was overlegd met de naaste buren. De gemeente constateerde dat voor plaatsing van de molen geen vergunning was aangevraagd en was ook niet van plan om deze alsnog te verstrekken. Dat zou immers in strijd zijn met het bestemmingsplan en het beschermd dorpsgezicht van Warmond. De eigenaar werd daarom opgedragen om de molen te verwijderen, op straffe van een dwangsom van driemaal 1000 euro.

De windmolen staat er echter nog steeds, en de eigenaar heeft bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen zowel het verwijderen van de molen als tegen de dwangsom die de gemeente heeft opgelegd. Voor de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften gaf hij aan dat hij niet heeft overwogen om een vergunning aan te vragen, omdat dat volgens hem niet nodig is. De plaatsing van een windmolen kon volgens hem nog niet in het bestemmingsplan worden opgenomen omdat bij de vaststelling daarvan dergelijke molens voor particulieren nog niet bestonden. Daarom zou deze zonder vergunning geplaatst kunnen worden. Bovendien zou de molen nauwelijks zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dat omwonenden geluids- en andere overlast van de molen ondervinden noemde hij “overdreven”.

De commissie zal een advies over het ingediende bezwaar gaan uitbrengen aan het college van B&W. Dat zal over enkele weken een besluit nemen. Mocht dit nadelig uitpakken voor de eigenaar van de windmolen, dan zal hij verdere gerechtelijke stappen nemen, zo kondigde hij alvast in zijn bezwaarschrift aan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in