Geen voorkeursvariant Van Pallandtlaan

Sassenheim – Het college van B&W zal niet op korte termijn met een voorkeursvariant komen voor de verkeersmaatregelen in Sassenheim-noord.

Volgens wethouder Marlies Volten beschikt het college pas eind van dit jaar over alle gegevens om een keuze te kunnen maken over eventuele verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden om de verkeersafwikkeling in Sassenheim-noord, met name op de Van Pallandtlaan, in goede banen te leiden. Omwonenden zijn bang dat er al besloten is tot de aanleg van een turborotonde, maar volgens Volten is dat niet het geval en zijn alle opties nog open. Hoewel in een brief van de provincie Zuid-Holland stond vermeld dat het college na de zomer al een voorkeur zou uitspreken, is dat volgens Volten niet zo. Volgens haar is de onrust bij de bewoners hierover al tijdens een gesprek weggenomen.

VVD-raadslid Frank Beijk wees er op dat de automobiliteit wel zal gaan toenemen en dat de afwikkeling daarvan in regionaal verband zal moeten worden bekeken. Het nu al uitspreken van een veto door een gemeente tegen te treffen maatregelen, wees hij van de hand. Gefronste wenkbrauwen bij de andere commissieleden riep het nieuwe D66-burgerlid Katja Heede op met haar opmerking dat niet teveel aandacht moet worden besteed aan “een kleine groep burgers” die zich heeft uitgesproken tegen rigoureuze maatregelen op de Van Pallandtlaan. Volgens haar is het in het algemeen belang dat er maatregelen worden genomen voor een goede doorstroming van het verkeer. CDA-raadslid Sybrinne de Vries verweet haar daarop dat zij niet bij de eerdere vergaderingen over dit onderwerp was geweest.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in