Teylingen – De meerderheid van de Teylingse gemeenteraad voelt er niets voor om vast te leggen dat “statushouders en andere in nood verkerende mensen” voorrang hebben bij het toewijzen van een passende sociale huurwoning.

Een motie van PvdA-raadslid Joost van Doesburg waarin het college van B&W wordt opgeroepen om deze groepen woningzoekenden voorrang te geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen, zal het zonder de steun van de coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66 moeten stellen. In een soms fel debat in de raadscommissie Ruimte konden alleen de oppositiepartijen CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie instemmen met de tekst van de motie. Dat betekent dat de motie in de komende gemeenteraadsvergadering zal worden verworpen.

In het debat vlogen de verschillende partijen elkaar regelmatig in de haren, waarbij ook de term ‘Eigen volk eerst’ werd gebruikt. Volgens de oppositie mogen statushouders niet worden aangewezen als degenen die de krapte op de woningmarkt veroorzaken. De werkelijke oorzaak daarvan zou liggen in het feit dat er gewoon te weinig sociale huurwoningen worden gebouwd.

1 REACTIE

  1. Ben benieuwd naar uitslag stemming over deze motie binnenkort in de gemeenteraad. De woordvoerder van D66 liet namelijk ruimte om voor de motie te stemmen na aanpassing van de tekst (onder meer ‘voorrang voor mensen in nood, onder wie statushouders’). Ook de woordvoerder van Trilokaal nam een genuanceerder standpunt in dan in verslagje wordt gesuggereerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in