Lepelaars in de Oosteinderpolder - foto Mario Penaat

Hillegom – De natuurorganisaties zijn blij met het “nee” tegen een zonnepark in de Oosteinderpolder

Het voorstel van B&W om zonnevelden in de Oosteinderpolder mogelijk te maken kwam tijdens een raadscommissie ter sprake. Alle partijen in de Hillegomse raad, met uitzondering van het CDA, wijzen het plan af, zo bleek tijdens het debat. Momenteel is minder dan 10 procent van de Hillegomse daken van zonnepanelen voorzien. Er valt nog veel winst te behalen voor de energietransitie in Hillegom als zonne-energie op alle Hillegomse daken wordt opgewekt. Vereniging Behoud de Polders en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gaan nu een zienswijze indienen om de zonnevelden uit de Omgevingsvisie Actualisatie ’20 te schrappen.

Jaarlijks maken circa 3.000 tot 4.000 wintergastvogels gebruik van de Oosteinderpolder om er te foerageren en even op rust te komen bij hun lange trektocht van stand- naar broedplaats.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in