Gemeente en huisartsen Teylingen benaderen kabinet over huisvestingsproblemen

Foto PB

Teylingen – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen wil samen met de colleges van de andere vier gemeenten en de huisartsen in de Duin- en Bollenstreek een brief naar het kabinet sturen over de problemen die zich voordoen op het gebied van de huisvesting.

Aanleiding voor de brief is een brandbrief die de huisartsen in Teylingen onlangs naar de gemeente hebben gestuurd. Daarin spreken zij hun zorgen uit over het huisvestingsbeleid. Volgens de huisartsen merken zij steeds vaker in hun spreekkamers dat het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen tot problemen leidt. Vanwege het beleid zijn in het verleden verschillende verzorgingshuizen gesloten. Gevolg van het beleid is dat er te weinig doorstroming plaatsvindt, waardoor jongeren moeilijker aan een woning kunnen komen. Zij verdwijnen volgens de huisartsen naar andere gemeenten, waardoor een evenwichtige bevolkingsopbouw in gevaar komt. Het huidige beleid leidt ook tot steeds meer eenzaamheid onder ouderen. Door de vergrijzing worden deze problemen alleen maar groter, zo merken de huisartsen. Zij willen dat wordt gekeken naar het verder ontwikkelen van aanleunwoningen en serviceflats, en de ontwikkeling van thuishuizen, zorghofjes (knarrenhofjes) en groepswoningen. Er zou voorrang moeten worden geven aan sociale woningbouw waar alle leeftijdsgroepen toegang toe hebben zodat ouderen en twintigers niet in de kou blijven staan. Ook moet worden gezorgd voor goed over de gemeente verspreide en betaalbare (gezondheids)voorzieningen in de verschillende wijken.

Wethouder Arno van Kempen heeft inmiddels een gesprek gehad met de huisartsen, waaruit bleek dat een deel van hun zorgen wordt veroorzaakt door regelgeving vanuit de landelijke overheid. Afgesproken is dat het college van B&W samen met de huisartsen het probleem onder de aandacht zal brengen van het nieuwe kabinet. Maar omdat het probleem ook speelt in de andere vier gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zal het Teylingse college proberen om ook de colleges van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Katwijk aan te laten haken. De Teylingse huisartsen op hun beurt zullen hun collega’s in de andere vier gemeenten stimuleren om een brief aan het kabinet ook te ondertekenen. Daarmee zou volgens van Kempen een krachtig signaal over de problematiek worden afgegeven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in