Foto pb

Lisse – Het college van Lisse kiest er door de huidige omstandigheden voor om een beleidsarme kadernota 2021 op te stellen. Dit betekent dat de afweging van beleidskeuzes en budgetten voor nieuw beleid in november plaatsvindt bij het vaststellen van de begroting 2021.

Het college verwacht dan meer inzicht te hebben in de financiële gevolgen van de pandemie voor de gemeente en daardoor kunnen er reële keuzes gemaakt worden. De raad zal de kadernota op 2 juli behandelen.

De financiële wijzigingen in deze kadernota hebben vooral betrekking op de financiële verwerking van eerder genomen besluiten en aanpassingen van uitkeringen uit het Gemeentefonds. Daarnaast zijn bedragen van gemeenschappelijke regelingen aangepast aan de afspraken die regionaal zijn gemaakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in