Foto: NOS

Noordwijk – Vanaf 1 januari 2022 worden alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het inburgeringstraject van statushouders (voormalige vluchtelingen). Het is nu al duidelijk dat Noordwijk hiervoor geld tekort komt.

Het doel is dat elke statushouder zo snel mogelijk integreert in de Noordwijkse samenleving. Dat gebeurt idealiter door het leren van de taal en het vinden van werk. De statushouder moet taalonderwijs en een participatietraject volgen. De verwachte kosten liggen nu al hoger, dan de uitkeringen van de Rijksoverheid, die Noordwijk krijgt.

Het naar werk begeleiden van statushouders dreigt ook lastig te worden, zo staat in een ambtelijk stuk. “Begeleiding van statushouders binnen een bedrijf is zeer arbeidsintensief”, daarom zullen alleen “op incidentele basis statushouders bij het bedrijfsleven worden geplaatst”.

4 REACTIES

  1. En we worden weer gepiepeld door de centrale overheid. Gooi maar weer over de schutting centrale overheid bij de gemeente, dan verdeel je het probleem en heers je!
    Hebben we gezien met de WMO, participatie wet (quotum wet wordt bij lange niet gehaald) jeugdwet waar bakken geld bij moet en nu dus de inburgering wat een fiasco gaat worden naast de extra lasten leggen bij de inwoners van Noordwijk, wanneer houdt het op en verenigingen de gemeenten zich eens echt in de VNG?!

  2. Gewoon geen cent in stoppen, inburgeren moet je zelf doen, faal je..hup.. wegwezen. Dat is toch ook een voorwaarde voor zo’n verblijfsvergunning?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in