Noordwijk/Noordwijkerhout – Een meerderheid van de inwoners van Noordwijk en Noordwijkerhout is voor een fusie van beide gemeenten. Noordwijkers zijn positiever dan Noordwijkerhouters.

Dat bleek dinsdag, toen de gemeenteraden van beide gemeenten elkaar voor de derde keer bijpraatten. Noordwijkerhout zette het burgerpanel in om de mening te peilen. Van de 442 inwoners die de vragenlijst invulden was iets meer dan de helft vóór de fusie. Het fusietuktukteam interviewde in Noordwijk 236 inwoners. Voor de fusie waren er 183, tegen 48, onbeslist 5. Topprioriteit bij de fusie bleek de eigen identiteit, hoe de geïnterviewde ook tegen de beoogde fusie aankeek.

Noordwijkerhout krijgt een werkgroep om na te denken over een nieuwe naam. Een afvaardiging van de raad van Noordwijk gaat in gesprek met deze werkgroep.

9 REACTIES

 1. Kom beste mensen; de enige echte geldige peiling is hetzij een referendum, hetzij de raadsverkiezing van volgend jaar.

 2. Wij vanWc eend adviseren Wc eend. Doet je denken. Ik denk dat de uitkomst van een referendum een heel ander beeld zal geven.

 3. Wat een onzin! Propaganda gericht om de inwoners van Noordwijk te misleiden.

  Een zichzelf respecterend journalist zou toch op zijn minst een kritische note moeten plaatsen bij de berichtgeving vanuit de gemeente.

 4. Het is verbazingwekkend hoeveel manieren intussen zijn bedacht om te doen voorkomen alsof de inwoners inspraak hebben. Er is echter slechts één vraag gerechtvaardigd, maar deze vraag wil men – uit zichzelf in ieder geval – niet officieel stellen aan de kiesgerechtigde inwoners van Noordwijk. Een referendum zal de inwoners wel een échte stem kunnen geven. Dat is democratie!

 5. Bijgaand doe ik mijn tekst en tevens begeleidend schrijven bij het Inleidend verzoek tot raadgevend referendum aan u toekomen zoals ik d.d. 15 juni heb ingediend (met bijna 100% meer ondersteuningsverklaringen dan vereist!) bij de voorzitter van de gemeenteraad.

  ———-

  Noordwijk, 15 juni 2017

  Geachte mijnheer de voorzitter, geachte raadsleden,

  Op 31 mei 2017 stelde ik u allen in een open brief de vraag of u mee doet om de Noordwijkers een echte stem te geven en een burgerraadpleging te organiseren aangaande het aanstaande besluit, voor 6 juli 2017 geagendeerd, om te fuseren met Noordwijkerhout.

  Een herinnering op 8 juni 2017 heeft slechts een enkele reactie opgeleverd.

  De gemeenteraadsleden, zijnde de volksvertegenwoordigers, zouden hierover niet mogen besluiten zonder de inwoners serieus te raadplegen.

  Als de Noordwijkers écht zouden mogen meedenken zou toch op zijn minst rekening gehouden moeten worden met de Noordwijkers! Als de inwoners van Noordwijk zich in ruime meerderheid uitspreken voor of tegen fusie met Noordwijkerhout, zou de gemeenteraad de uitkomst ervan moeten respecteren. Dat is democratie, dat is Denk mee! Doe meer!

  Dan moet de gemeente Noordwijk ook daadwerkelijk durven die vraag aan de Noordwijkers voor te leggen.

  En in het kader van zorgvuldigheid en transparantie is het dan essentieel dat alle Noordwijkers op grond van heldere, eenduidige feiten op gelijkwaardige wijze geïnformeerd worden wat een fusie voor hen als inwoner zou betekenen. Als de inwoners enkel maar de mogelijkheid krijgen te vertellen hoe ze de toekomstige fusie zouden zien, is dat als inspraak helemaal onvoldoende.

  Wij, betrokken inwoners van ‘ons’ Noordwijk, willen bij uw Raad een Inleidend verzoek tot raadgevend referendum, aangaande het concept raadsbesluit tot fusie zoals op 6 juli 2017 op de agenda staat, indienen, ruim bijtijds voor die vergadering van 6 juli.

  Dit verzoek is al voorzien van aanzienlijk meer dan het wettelijk vereiste minimaal aantal rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen, namelijk 227!

  Ik zou daarom, als mijnheer de voorzitter en u me dat toestaan, nu, staande de vergadering van vandaag, het verzoek compleet met de 227 steunverklaringen, bij de voorzitter willen neerleggen.

  Raadsleden. U als volksvertegenwoordigers zult dit initiatief, geborgd in uw eigen verordening, ondersteunen. Dat is democratie!

  Als de voorzitter akkoord is geef ik u allen nu graag een formulier zodat ook u nu de gelegenheid heeft om een steunverklaring te ondertekenen. Deze zijn qua aantal niet meer officieel benodigd, maar dienen de symboliek dat u de inwoners van Noordwijk wilt vertegenwoordigen.

  Geef de Noordwijkers een stem! U doet toch zeker wel mee?

  Was getekend,

  R.B.J. Salman

 6. Het is verbazingwekkend hoeveel manieren intussen zijn bedacht om te doen voorkomen alsof de inwoners inspraak hebben. Er is echter slechts één vraag gerechtvaardigd, maar deze vraag wil men – uit zichzelf in ieder geval – niet officieel stellen aan de kiesgerechtigde inwoners van Noordwijk. Een referendum zal de inwoners wel een échte stem kunnen geven. Dat is democratie!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in