Lisse – De gemeenteraad van Lisse heeft ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES). Wel wil ze aan het roer blijven bij de uiteindelijke keuze van locaties voor wind- en zonne-energie binnen de gemeente. Daarnaast roept de raad B&W op om oog te houden voor nieuwe technologische ontwikkelingen en zich in eerste instantie te richten op laaghangend fruit, zoals bijvoorbeeld energiebesparing.

Bij raadsleden en inwoners bestaan er zorgen over de locaties voor duurzame energieopwekking in Lisse, zoals bijvoorbeeld langs de westelijke randweg. De raad en inwoners van Lisse hebben bij het opstellen van de Lokale Energiestrategie (LES) het laatste woord. Hierover wordt begin 2022 beslist.

In de tussentijd wordt uitgezocht welke oplossingen haalbaar zijn om in 2050 CO2-neutraal te worden. De raad van Lisse zal in het najaar een besluit nemen over de Transitievisie Warmte (TVW). Hierin wordt in kaart gebracht hoe de huizen na 2050 zonder aardgas kunnen worden verwarmd, wat de gemeente wil bereiken in 2030 en hoe ze dat wil bereiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in