Teylingen – De gemeenteraad van Teylingen heeft in meerderheid ingestemd met geheimhouding van antwoorden die het college van B&W heeft gegeven op vragen van het CDA over het Ondernemersfonds.

In de door het CDA gestelde vragen wordt aangekaart dat een aantal ondernemers bezwaar heeft aangetekend tegen de hogere aanslag van de Onroerend Zaakbelasting ten behoeve van het Ondernemersfonds. Na een eerste beroepsgang diende die kwestie bij de rechtbank. Enige tijd geleden bleek dat het college met de betrokken ondernemers tot een schikking wilde komen en met hen daartoe een overeenkomst had gesloten. Inmiddels is het college teruggekomen op het voornemen tot schikking. Dat betekent dat de procedure, tot ongenoegen van de betrokken ondernemers, gewoon bij de rechtbank wordt doorgezet. Het CDA wilde daar duidelijkheid over hebben.

Maar B&W wil dat de antwoorden voorlopig geheim blijven omdat openbaarmaking het financiële belang van de gemeente zou schaden en de zaak bovendien onder de rechter is. Volgens wethouder Bas Brekelmans is dat voldoende om tot geheimhouding over te gaan. De oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA konden zich echter geheel niet vinden in de argumentatie van de wethouder. Volgens Frans Nederstigt (CU) zijn de door de wethouder genoemde argumenten geen redenen die in de ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’ vermeld staan om tot geheimhouding over te gaan.

Nadat de raad in beslotenheid een nadere uitleg van de wethouder had gekregen stemden de coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66 voor het voorstel van B&W om tot geheimhouding over te gaan. De vier oppositiepartijen bleven echter tegen de geheimhouding. Deze blijft nu van kracht totdat de raad de geheimhouding weer opheft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in