Noordwijk/Noordwijkerhout – In NH Leeuwenhorst werden dinsdagavond de beide gemeenteraden bijgepraat over het onderzoek naar mogelijk samenwerking van de twee gemeenten. Onderzoeksbureau Twynstra Gudde liet verschillen en overeenkomsten van beide gemeenten zien die uit het onderzoek waren gekomen. Belangrijk verschil is dat Noordwijk het beheer van straten in eigen beheer heeft en Noordwijkerhout niet. Dat scheelt 30 fte’s. Een verschil in cultuur is dat wat betreft formele bezwaren het in Noordwijkerhout in orde is en in Noordwijk het opvalt dat er meerdere groepen zijn die absoluut hun gelijk willen halen. Ook doet Noordwijk aan actieve grondpolitiek en Noordwijkerhout niet. De kosten van de gemeentelijke organisatie in Noordwijkerhout zijn 280 euro per inwoner, in Noordwijk 670 euro. Noordwijkerhout zorgt voor meer sociale huurwoningen. Na inventarisatie en onderzoek gaan de gemeentes nu gezamenlijk praten over gerangschikte thema’s zoals positie in de regio, bestuurlijke ambitie, de ambtelijke organisatie en de grote opgaven die gemeenten te wachten staan. Er waren niet veel reacties uit de beide gemeenteraden. Alhoewel de onderzoeker geen te vroege conclusies trok en niet stuurde richting een bepaalde uitkomst was de vraag van Puur Noordwijk veelzeggend aan het einde: hoe profiteren de inwoners? Wethouder Salman van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig reageerde in de zaal met: “juist”. Ondanks het onderzoek zijn beide collegepartijen, met een meerderheid in de raad, zeer terughoudend over wat er gaat gebeuren. (foto’s Willem Krol)

Klik op de link hieronder voor de onderzoeksresultaten tot nu toe.

Presentatie fase I gemeenschappelijke raden

2 REACTIES

  1. Voor lijst Salman en Noordwijk zelfstandig; De kosten van de gemeentelijke organisatie in Noordwijkerhout zijn 280 euro per inwoner, in Noordwijk 670 euro.
    Afra

  2. De zoveelste poging een beetje in kaart te brengen wat de voordelen van samenwerking en fusie zouden zijn. En voor de zoveelste keer dezelfde uitkomst: ’t kan vriezen ’t kan dooien. Waarom wordt dit thema dan door de bestuurders telkens en telkens weer op de agenda geplaatst? Kosten en tijd niet rekenend. Waarom wordt die fusie door de bestuurders voorgesteld als een soort redding in nood voor zieltogende gemeenschappen? Zouden bestuurders soms mensen zijn die koste wat kost hun gelijk willen halen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in