Foto PB

Sassenheim – B&W van Teylingen melden dat de uitstoot van stoffen door AkzoNobel op de lange termijn geen nadelige gezondheidseffecten heeft.

Naar aanleiding van vragen hierover door D66 meldde het college eerder al dat er geen kortetermijneffecten te verwachten zijn. Naar de eventuele schade op lange termijn werd onlangs een vervolgonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de stoffen die AkzoNobel uitstoot ook bij langdurige blootstelling geen directe schade aan de gezondheid zullen veroorzaken. De concentraties zullen ook in het slechtste geval niet boven het maximaal toelaatbare risiconiveau komen, aldus het onderzoeksrapport, dat werd beoordeeld door door de Milieudienst Rijnmond en de GGD Hollands Midden.

Geurhinder kan wel optreden. Hiernaar wordt in 2021 onderzoek gedaan door AkzoNobel. Wordt vervolgd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in