Bollenstreek – De KAVB, AJDB en LTO Noord hebben gezamenlijk een nieuwe visie op hun eigen, vooral ruimtelijke, toekomst gepresenteerd. Aanleiding was de discussie over de paardenweitjes en over de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM). In hun visie houden ze vast aan de nu al geldende grens van 2625 ha bollengrond. Als ergens bollengrond verdwijnt moet dat gecompenseerd blijven worden. Er zijn nu in de streek drie plekken aangewezen voor glastuinbouw: Trappenberg-Kloosterschuur en Zijlhoek-de Waard in Katwijk en de Rooversbroekpolder in Lisse. De laatste twee kunnen vervallen omdat ze te klein zijn en de concurrentie met andere plekken niet aankunnen. Verder pleiten de agrarische organisaties voor verruiming van bebouwingsoppervlakte als dat in relatie staat tot de teelt. Verder moet er meer aandacht komen voor huisvesting arbeidsmigranten, duurzame energie, biodiversiteit en herverkaveling. Nevenactiviteiten zoals verblijfsrecreatie en huisverkoop van eigen producten moet ruimhartiger worden toegestaan. Over oneigenlijk gebruik van grond zeggen de organisaties dat in principe altijd gehandhaafd moet worden, maar dat maatwerk mogelijk is bij niet meer bruikbare snippers teeltareaal. De visie gaat nu naar de gemeenten.

Hieronder treft u de visie aan:

2 REACTIES

  1. Uiteindelijk zullen we toch moeten streven naar een bollenteelt, die 100% circulair, emissieloos en residuvrij is met duurzaam bodemgebruik. Zie daarvoor de omgevingsvisies van meerdere gemeenten in de bollenstreek. Maar ook herbezinning op de Greenport Ontwikkelings Maatschappij en de handhaving rond de paardenweiden en moestuinen. Ik zie deze visie vooral als een wensenlijstje, dat nog moet worden afgewogen tegen andere ruimteclaims. In zoverre is dit een goede bijdrage voor de nieuwe omgevingsvisie Bollenstreek, maar ook weer geen dogma.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in