GroenLinks Hillegom zet in op duurzaamheid en natuur

Kandidaten GroenLinks Hillegom Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Hillegom – GroenLinks Hillegom heeft haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd.

Speerpunten zijn de menselijke waardigheid en het ruimtelijk beleid. GroenLinks wil grote stappen zetten op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Het gebruik van de fiets moet worden gestimuleerd en het openbaar vervoer verbeterd. Ook pleit de partij voor het behouden en herstellen van de natuur in Hillegom.

Lijsttrekker van GroenLinks Hillegom is Dick van Egmond. Hij wordt bijgestaan door Lex Bekooij, Anita van Vliet, Maria Huibers, Henk Nak, Willy van der Veldt, Boelo Meijer en Janna Chün-Selie.

2 REACTIES

 1. Het jaar 2018 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenschaps- en burgerzin kunnen in 2018 het tij keren.
  Een belangrijk jaar dus, want we gaan mensen kiezen op het niveau dat in ons politieke systeem het dichtste bij ons – de kiezer – ligt.
  Dat mag triviaal lijken, maar wat in je onmiddellijke buurt gebeurt is heel belangrijk voor je algemeen welzijn, de zorgtaken die Rijksoverheid over de schutting van de gemeente heeft gegooid. Denk aan Jeughulp en de uitbreiding WMO. We hebben gemeenteraad nodig en een college van burgemeester en wethouders die (pro)actief met de burgers van haar gemeente zijn betrokken.
  Hoe meer we dus betrokken kunnen raken bij het beleid, hoe meer we kunnen mee beslissen en hoe groter de interesse en het engagement zullen zijn.
  We hebben enkele buurtgemeenschappen in Hillegom, maar het zou in het belang van de inwoners van Hillegom en voor de gemeenteraad zijn dat dit meer gaat worden. Wat is nog mooier dat we via de buurtgemeenschappen de hele buurt erbij betrekken en hun buurt socialer en veiliger gaan maken op een pragmatische manier.
  De beslissingskernen zo klein en zo lokaal mogelijk te maken zodat de betrokkenheid van elk lid van die gemeenschap het grootst is. Het is misschien ook niet zo slecht om al eens na te denken over wat uw wijk, buurt of gemeente nodig heeft, om zo kandidaat gemeenteraadsleden te kiezen die uw standpunt ondersteunen met de komende gemeenteraadsverkiezingen voor ogen.
  Dus het versterken van de gemeenschaps- en burgerzin. Op die manier ontstaat een sterk fundament waarop vervolgens makkelijker en steviger gebouwd kan worden om problemen aan te pakken.
  Dit kan door lokale politici te kiezen die zich willen inzetten en die inbreng en maximale betrokkenheid van de burger uiterst belangrijk vinden om tot een gezamenlijk project te komen.
  Een dergelijk project is bij voorkeur positief, met andere woorden opbouwend en gericht op het beste resultaat voor de gemeenschap. Maar positivisme is vandaag schijnbaar een lelijk woord geworden. Om de een of andere reden vinden we het blijkbaar anno 2018 leuker om ons te wentelen in doemdenken en zelfmedelijden. Terwijl dat ons net nog verder de put in sleurt en ons zicht op een oplossing vertroebelt. Positivisme is ook iets helemaal anders dan naïviteit. Het gaat er niet om problemen te ontkennen of de blik af te wenden, het gaat net om het op een andere manier kijken naar die problemen.
  Er zijn natuurlijk onderwerpen die niet leuk zijn en onze beschaving doen laten afbrokkelen. Logisch dat veel mensen in de defensieve houding komen te staan. De wereld is complex geworden. Er moet veel worden geïncasseerd en een groep mensen kunnen het niet meer allemaal volgen. Frustratie is het gevolg en de negativiteit neemt toe. Een neerwaartse spiraal is het gevolg.
  Laten we als lokale gemeenschap het heft meer in handen nemen, want de Rijksoverheid trekt zich steeds meer terug en vooral op het gebied van sociale zekerheid. We hebben kandidaten raadsleden nodig die gemeenschapszin, duurzaamheid, veiligheid, respect hebben voor natuur en milieu, etc. belangrijk vinden.
  Hoe meer sterke handen er zijn om de zwakkeren of (tijdelijke) pechvogels op te vangen en te helpen des te krachtiger en duurzamer wordt de samenleving. Duurzame energie is niet duurder dan de huidige manier. Duurzame oplossingen zijn vaak gunstiger en dat komt doordat de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) steeds weer met sprongen worden verhoogd. Door de juiste kandidaat gemeenteraadsleden te kiezen zal de gemeente de inwoner van Hillegom actief helpen bij de investering van zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, etc. als dit besparing voor de inwoner gaat opleveren.
  Met een beetje meer optimisme kunnen we in 2018 misschien het tij keren en iedereen bij onze samenleving en de versterking ervan betrekken in het belang van ons allen.
  Ga vooral stemmen met de gemeenteraadverkiezingen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in