GroenLinks Noordwijk: klimaatwensen gaan vooral over “wat niet”

Foto PB

Noordwijk – GroenLinks Noordwijk vindt dat de wensen die de gemeente Noordwijk heeft geformuleerd voor de Regionale Energie Strategie (RES) in Holland Rijnland te weinig mogelijkheden bieden voor duurzame energieopwekking.

In de RES wordt beschreven hoe de streek het beste duurzame energiebronnen als windenergie en aardwarmte kan gebruiken ter verbetering van het klimaat. Volgens klimaatwetenschapper en GL-raadslid Cynthia Maan hanteert Noordwijk een NIMBY-houding: Not in my backyard. Hiermee doelt ze op het feit dat B&W, PUUR en de PvdA voorstellen om bollenvelden, duin- en kuststroken en weidegronden ‘te ontzien’. Hier zouden geen zonneparken of windturbines moeten komen.

De GL-motie ‘GOM with the wind’ is inmiddels aangenomen door de gemeenteraad. Hierin wordt gevraagd te onderzoeken of de doelstellingen van het GOM te combineren zijn met de duurzame energie-ambities.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in