Noordwijkerhout – De grond bij de Bavo-sloot wordt gesaneerd. Dat gebeurt in opdracht van de eigenaren van het Bavo-terrein, Rivierduinen en Parnassia-groep.

De sanering is nodig omdat er achter het Pesthuis diverse vervuilingen in de grond zitten. Deze vervuiling is gekomen doordat dit gebied gebruikt werd als afvalstortplaats. Voordat de grond door de eigenaren van het Bavo-terrein wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaren (Novaform/Trebbe), moet de grond schoon worden opgeleverd.

Om de grond te kunnen saneren moeten bomen worden gekapt. De vervuilde grond wordt met vrachtwagens afgevoerd, wat voor weggebruikers enige hinder kan geven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in