Noordwijk – Voor de derde keer in de politieke geschiedenis van Noordwijk is er een motie aangenomen voor een speeltuin in het middengebied. Dit keer tijdens de begrotingsvergadering donderdag en ingediend door VVD en D66. En opnieuw is beloofd er mee aan het werk te gaan. Volgens de VVD zijn er 60 moties in eerdere vergaderingen aangenomen die nog niet zijn uitgevoerd. Donderdag werden in totaal 17 moties en amendementen ingediend. Sommige werden niet in stemming gebracht zoals een PvdA-GroenLinks-motie voor een belasting op stenen in je voortuin om wateroverlast te voorkomen. Een voorstel van CDA en VVD om de OZB niet met 1,6% maar met het werkelijke prijsindexcijfer 1,4% te laten stijgen werd aangenomen.

Andere zaken uit de begrotingsvergadering:

Geen OZB-verhoging, niet aangenomen (Lijst Salman Noordwijk)

Andere financiering Economische Agenda, niet aangenomen (CDA)

Berekenen investering voor beter isoleren nieuwbouw en minder autobewegingen, aangenomen (PvdA-GroenLinks)

Bouw Semi-permanente woningen aan de Herenweg, wordt eerst uitgezocht (VVD, CDA en D66)

Tempo maken met voorstellen Centrumvisie Noordwijk Binnen inclusief verkeer, aangenomen (D66/Puur Noordwijk)

Snel Europese subsidie aanvragen voor Wifi in openbare ruimte, verworpen (CDA)

Onderzoek doen naar volledig aardgasloos bouwen, aangenomen (D66/PvdA-GroenLinks)

Nieuwe gemeentehuis energieneutraal, aangenomen (D66, PvdA-GroenLinks, Puur Noordwijk)

Wijkverpleegkundige in sociaal wijkteam, uitgezocht (Puur Noordwijk, D66 en PvdA-GroenLinks)

Betere oplossing afvalcontainers Jan Kroonsplein, aangenomen (CDA)

Betere oplossing fiets parkeren, niet aangenomen (CDA)

Nieuwe inventarisatie verkeersonveilige plekken, aangenomen (CDA)

Verhoging dagkaart parkeren naar 12,50, niet aangenomen (Lijst Salman Noordwijk)

Strandpendel niet meer gratis, niet aangenomen (Lijst Salman Noordwijk)

Info bord heilige bruggen, aangenomen (CDA)

60 oude moties alsnog mee aan het werk, ingetrokken (VVD)

Inwoners betrekken bij nieuwe logo fusiegemeente, aangenomen (VVD)

Voor alle moties en amendementen, ga naar eerste termijn gemeenteraad klik hier.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in