Teylingen – De handhaving op het gebruik van percelen bollengrond die in strijd zijn met de bestemming, zoals het weiden van paarden en het gebruik van moestuinen, gaat in de gemeente Teylingen gewoon door.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering bleek maandag dat een meerderheid van de gemeenteraad het eerder ingezette beleid steunt. De kwestie kwam weer aan de orde doordat er twee moties waren ingediend waarin om een aanpassing van de handhaving werd gevraagd. GLT, GroenLinks, PvdA en CDA wilden met een motie bereiken dat de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek op het punt van het oneigenlijke gebruik van bollengrond aangepast zou worden. B&W zouden dan vóór 1 april 2021 het initiatief moeten nemen om samen met de gemeenten Lisse, Hillegom, Noordwijk en Katwijk een proces te starten om de ISG te evalueren en te herijken met het oog op oneigenlijk gebruik van bollengrond. Daarnaast wilden CDA, PvdA en GLT in een tweede motie dat er meer maatwerk zou worden toegepast bij de handhaving op het oneigenlijk gebruik. Volgens burgemeester Carla Breuer wordt er echter al maatwerk geleverd en meegedacht met de gebruikers van de betreffende gronden. Ze krijgen voldoende tijd om een alternatief te zoeken wanneer de grond niet langer in strijd met het bestemmingsplan mag worden gebruikt. De tweede ingediende motie werd vervolgens verworpen. De eerste motie werd op voorstel van de ChristenUnie vooralsnog aangehouden, onder meer omdat de genoemde datum van 1 april onhaalbaar is. Wel zal later bekeken worden of de ISG wellicht herzien moet worden.

PvdA-raadslid Paul Witteman liet tijdens de discussie weten dat hij zich had geërgerd aan een brief die naar de gemeenteraad was gestuurd door de belangenorganisaties LTO Noord en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. In die brief wordt op felle wijze gereageerd op de opstelling van de stichting Waarom Weg in de discussie over de handhaving rond de paardenweitjes. Witteman had niet eerder een brief met een dergelijke toonzetting gezien, en liet daarom weten dat hij het vermoeden had dat de brief van LTO en KAVB “weleens geschreven zou kunnen zijn onder de invloed van alcohol of verdovende middelen”.

4 REACTIES

 1. Je krijgt nu een jaar de tijd om te verkassen .maar dan is het probleem nog niet opgelost. Waar moeten al die paarden naartoe.????
  Ben ook benieuwd hoeveel paarden er op 1ste klas bollengrond staan .
  Meestal is dit slechte grond !!!!
  Er word ook voorgesteld om met het LTO te bespreken wat de doen met jouw grond, word er ook om te tafel gezeten met het LTO als er 1 ste klas bollengrond moet verdwijnen voor de gom villa.s

 2. Je krijgt nu een jaar de tijd om te verkassen .maar dan is het probleem nog niet opgelost. Waar moeten al die paarden naartoe.????
  Ben ook benieuwd hoeveel paarden er op 1ste klas bollengrond staan ,daar gaat iedereen maar vanuit, dit is vaak niet het geval.!!!
  Er word ook voorgesteld om met het LTO te bespreken wat de doen met jouw grond, word er ook om te tafel gezeten met het LTO als er 1 ste klas bollengrond moet verdwijnen voor de gom villa.s

 3. Jammer!! Alle natuur lijkt plaats te moeten maken in de bollenstreek voor andere dingen. Niemand heeft last van de paardjes..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in