Hillegom – Het College van B&W heeft besloten om de herinrichting van de Prinses Irenelaan in Hillegom uit te stellen. Reden is de gewijzigde Tweede Kamermotie over 30 km/uur-wegen in de bebouwde kom. In de motie wordt deze snelheid leidend in de bebouwde kom en daarmee ontstaat de mogelijkheid om de 30 km/uur regel in te voeren op gebiedsontsluitingswegen, zoals de Prinses Irenelaan.

Deze zogenaamde GOW30 (Gebiedsontsluitingsweg 30km/uur) sluit volgens het college beter aan op de functie en het gebruik van de Prinses Irenelaan. Met het uitstel van het project voorkomt het college dat kort na de realisatie van het project direct aanpassingen nodig zijn. Deze aanpassingen zouden zebrapaden en bus routes kunnen zijn. Met de aanpassing naar een GOW30-zone zou dat in de toekomst makkelijker moeten zijn.

Het college heeft dus besloten het project op de Prines Irenelaan uit te stellen tot de inrichtingscriteria voor de GOW30 bekend zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in