Voorhout – De uitbreiding en herindeling van sportpark Elsgeest heeft vertraging opgelopen. Zo moest er onderzoek gedaan worden vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Ook moest er extra onderzoek plaats vinden vanwege licht- en geluidsoverlast voor woonhuizen waaronder een aan de overkant van de Leidsevaart. Verder is een voorontwerp afgekeurd door de provincie omdat zij zich volgens de gemeente baseren op een schetsontwerp. Er zijn nu problemen wat betreft verplaatsing accommodatie van de handbalclub en overkapping van een handbalveld. De gemeente heeft wel het perceel Leidsevaart 3(A) met weilandgronden aangekocht, het woonhuis is recent opgeleverd. De gemeente gaat nu in overleg met de provincie om het plan goedgekeurd te krijgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in