De locatie voor Bronsgeest

Noordwijk – Is er binnen de Noordwijkse politiek sprake van ondermijning oftewel een relatie van boven- en onderwereld? En heeft dat invloed gehad op politieke besluitvorming? Er is een antwoord op die vraag vastgelegd in een rapport dat in december 2018 aangeboden is aan toenmalige burgemeester Rijpstra. Onbekend is echter wie opdracht heeft gegeven voor het onderzoek dat gestart is na onder meer een aantal publicaties in het Leidsch Dagblad. In het onderzoek passeren vele namen en projecten op het gebied van ruimtelijke ordening zoals Bronsgeest. Het huidige college neemt afstand van het rapport omdat ze het onwaardig vinden. Er is geen sprake van bronvermelding, er is geen hoor en wederhoor toegepast en het is betreurenswaardig dat personen en bedrijven in verband zijn gebracht met dit onderwerp, aldus het college. Het stuk is vrijgegeven omdat er een beroep is gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Met deze verklaring voldoen B & W ook aan een eis van Platform Initiatief Noordwijk en de man hierachter Hans Stol. Hij heeft het eerder aangekaart bij de rechter. Zijn eis was ook openbaar maken van het rapport. B & W hebben er tegelijkertijd afstand van genomen. Er is dus een rapport, maar met de inhoud er van wordt niets gedaan vanwege de manier waarop het tot stand is gekomen.

3 REACTIES

  1. Hoe kan je iets recht lullen wat zo krom is. Openbaar maken en ik lees helemaal niets! Nou meneer Stol ik snap hier als burger helemaal niets meer van. Kom wees duidelijk en natuurlijk onze gemeente Noordwijk helemaal. Ze weten hier ook weer niet wie opdracht voor dit onderzoek heeft gegeven. HET LIJKT WEL OP DIE AFFAIRE MET HET POLITIEBUREAU waar ook de bonnetjes weg waren .Er werd steeds gemeld dat oud burgemeester Jan Rijpstra opdracht heeft gegeven. Maar nu distansieerd het college zich hiervan Hier is geen touw meer aan vast te knopen. Het is een grote SLANGENKUIL die politiek. Wie red ons hier uit vraag ik mij af. Ik hoop vurig dat meneer Hans Stol dit kan. ANDERS IS OOK DEZE MENNEER VOLKOMEN ongeloofwaardig GEWORDEN.!!!!!

  2. Er zal wel meer achter zitten de beerput is open gegaan open baar maken voor de Noordwijker kunnen ze eens zien hoe de politiek over de gewone mensen denken .Een rapport open baar maken maar de burger mag het niet lezen .Alles gaat hier in de doofpot er zal best wel wat aan de hand zijn.

  3. Ik denk dat het een mooie klus wordt voor de commissaris van de koning, niemand van het gemeentelijk apparaat weet ervan zegt men. Dit riekt naar allerlei belangen verstrengeling die niet helemaal kunnen kloppen. Dus mag de com. het zeggen. Komende tijd denk ik dat er sommige ambtenaren van baan zullen veranderen en hun intrek zullen innemen in wellicht een andere woonplaats en over een poosje drinken we een glas en laten zoals het was.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in