Hillegom – De gemeenteraad van Hillegom is donderdag akkoord gegaan met een nieuw afvalinzamelsysteem vanaf 1 januari 2021. Het nieuwe systeem is gericht op het zo veel mogelijk hergebruiken van huishoudelijk afval en zo min mogelijk restafval. Er komt een tarief voor het weggooien van zakken restafval. De laagbouw krijgt een kleinere restafvalcontainer, die Meerlanden één keer in de vier weken leegt, de verpakkingen van plastic en metaal en drankenkartons (PMD) haalt Meerlanden wekelijks op en het oud papier en karton (OPK) eens per twee weken. Groente-, Fruit-,Tuinafval en etensresten (GFTe) wordt in de zomerperiode ook wekelijks geleegd. Zo wil Hillegom de landelijke doelstellingen halen van minder dan 100 kg restafval per persoon per jaar. Nu levert de Hillegommer per jaar nog 186 kilo restafval in. Het systeem wordt in 2020 uitgewerkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in