Hillegom – Het besluit om de Duinpolderweg te laten lopen naast het bebouwingslint langs de N208, het bedrijventerrein Horst ten Daal én door het net ingerichte natuur- en recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder is voor het college van Hillegom verbijsterend en niet acceptabel. De keuze van Gedeputeerde Staten past volgens B & W totaal niet in de Omgevingsvisie 2030 en draagt niet bij aan de toekomstige economische en duurzame ontwikkelingen binnen Hillegom. Dit laatste is zeker het geval wanneer zou worden besloten om de nieuwe wegverbinding vanaf de N208 door te trekken naar de N206. Om die reden is Hillegom hier geen voorstander van. Ook niet om deze eventuele doortrekking nu al door ruimtelijke procedures in werking te stellen. Hillegom betreurt de keuze van beide provincies. Zij hebben het advies van de projectorganisatie Duinpolderweg – gebaseerd op het advies van alle Zuid-Hollandse gemeenten – niet overgenomen. Hun keuze is gevallen op het tracé van de Adviesgroep “Bereikbaarheid Bollenstreek -Haarlemmermeer”. Volgens wethouder Anne de Jong heeft Hillegom geadviseerd om te kiezen voor een nieuwe wegverbinding die vanaf de N208 richting Haarlemmermeer gaat en ongeveer in het midden tussen Hillegom en Bennebroek ligt (net ten noorden van de Oosteindervaart). Dit ondanks het feit dat aan deze wegverbinding ook enkele schaduwkanten zitten. Het unanieme advies van alle betrokken Zuid-Hollandse gemeenten is helaas niet overgenomen, aldus De Jong.

Het college gaat samen met de gemeenteraad van Hillegom nu een zienswijze indienen. Hierover zal in januari een besluit worden genomen.

2 REACTIES

  1. Alle Zuid-Hollandse gemeenten in hun hemd gezet! Noord Holland maakt de dienst weer uit! Advies bereikbaarheid bollenstreek Haarlemmermeer stomweg overgenomen, schandalig ! Het is alleen maar positief en in het belang van de Haarlemmermeer ! Wat zit hier nu weer achter? Boekwerk van de MER gezien? Voor iedereen duidelijk toch? Alleen dat MER rapport heeft al een vermogen gekost, gaat het belasting geld weer! Krijg je als omwonende ook nog zo een lekker duidelijk schetsje zoals ze de weg willen laten lopen, duidelijke schets kon er niet meer vanaf natuurlijk! Daarop via mail gereageerd, maar helaas geen antwoord van de provincie.
    Advies graag de papierbak in!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in