Foto PB

Hillegom – De gemeenteraad zet een tandje terug, waar het gaat om de duurzaamheidsambities. Donderdagavond werden hierover twee amendementen aangenomen.

Het oude streven, om Hillegom al in 2030 energieneutraal te laten zijn, wordt overboord gegooid; dit jaartal is voortaan 2050. Wel liet wethouder Karin Hoekstra weten, dat dit nog steeds heel ambitieus is, en dat er allerlei tussenstappen gedaan moeten worden om tegen die tijd alle warmte en elektriciteit voor Hillegom duurzaam en lokaal op te wekken.

De landbouwers kunnen ook gerust ademhalen. Op initiatief van de landbouworganisatie LTO nam de gemeenteraad een voorstel aan, waardoor het doel ‘100% emissieloze en residuvrije teelt’ in 2030 wordt verzacht. Een meerderheid van de raad vindt het genoeg, als landbouwers ‘streven’ naar deze duurzame vorm van grond bewerken. Een voorstel van CDA en BBH om te kijken of het broedgebied voor weidevogels in de Vosse- en Weerlanerpolder uitgebreid kan worden, zonder dat het ten koste gaat van de manege en de recreatieactiviteiten, kreeg ook voldoende steun.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in