Hillegom – Op 12 mei kregen Hillegomse oppositiepartijen de kans om voor hen belangrijke onderwerpen toe te voegen aan het eerder opgestelde coalitieakkoord ‘Met Trots vooruit’. Belangrijke thema’s die tijdens het debat naar voren kwamen waren wonen, cultuur en sport voor alle leeftijden.

De oppositiepartijen waren vooral positief over de openheid van het akkoord. Toezeggingen die de coalitiepartijen tijdens het debat deden, betroffen onder andere het zoeken van oplossingen voor meer contact tussen burger en bestuur en het bekijken van opties rondom het bouwen van huizen buiten de Hillegomse bebouwde kom in de komende raadsperiode.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in