Voorhout – Bij erfgoed denkt men we vaak aan monumentale gebouwen die we graag voor ons nageslacht willen behouden. De Historische Kring Voorhout (HKV) wil ook aandacht voor de trekvaart/Leidsevaart. Het bestuur van de provincie Zuid-Holland hecht veel waarde aan het in stand houden van de verschillende trekvaarten in de provincie. Er is een ‘Erfgoedtafel Trekvaarten’ waar initiatieven en projecten aan de orde komen. Er bestaat ook een provinciale subsidiepot om goedgekeurde projecten te ondersteunen. De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft nog geen actief beleid ten aanzien van dit specifieke onderwerp. Voorhout heeft namelijk 7½ kilometer trekvaart binnen de (voormalige) gemeentegrenzen. Daarmee behoort deze waterweg voor een kwart tot Voorhouts gebied. De HKV zoekt vrijwilligers die hiermee aan het werk gaan. Ze kunnen zich melden via [email protected].

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in