Rijnland verbetert watersystemen polders

Bollenstreek – Het Hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de komende jaren de watersystemen in alle polders. Daarom is Rijnland bezig met een watergebiedsplan voor peilvakken De Zilk en de Zilkerpolder. Met een aantal maatregelen wordt het watersysteem en de waterkwaliteit verbeterd.

De plannen zijn twee peilvakken De Zilk te wijzigen. Hiervoor is een aantal maatregelen nodig, ook om het watersysteem te verbeteren. De waterpeilen in de Zilkerpolder worden niet aangepast. In peilvak 5.2 komt een hoogwatervoorziening.

De plannen liggen ter inzage tot en met 23 september. Tot dan kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen als ze het niet eens zijn met de plannen.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in